Nyheter

De fattigaste löntagarna får det bättre efter pension

Alecta har genom omfattade analys följt 80 000 individer från 62 till 75 års ålder och gått på djupet i deras ekonomiska situation. Det gör att Alecta nu kan visa att de med lägst löner före pension, faktiskt får det bättre som pensionärer än när de lönearbetade. Förklaringen finns i garantipensionen och bostadstillägget.

– Det här visar hur viktig garantipensionen och bostadstillägget är för att en viss del av befolkningen ska få en bra pension. I ljuset av siffrorna är torsdagens förslag från regeringen välbehövd. Men, en återställning av pensionsrätten till 18,5 procent från dagens 17,21 procent måste också till för att alla ska få en bra allmän pension, säger Magnus Billing, vd på Alecta.
– Det unika med vår analys är att vi har följt en årskull (alla födda 1941) från 62 till 75 års ålder. I analysen har vi delat in individerna i fem grupper baserat på vilken inkomst de hade när de var 62 år. Det innebär att vi kan följa hur ekonomin för fem olika inkomstgrupper förändras strax innan, i samband med, och efter pensionering. Resultatet är slående, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.
– Vår viktigaste upptäckt är att de med lägst inkomst får det bättre efter pensionen än tidigare. I gruppen med lägst inkomster handlar det i genomsnitt om att gå från 7 800 kr till 9 900 kr efter skatt per månad. I dessa siffror ingår varken privat pension eller kapitalinkomster, fortsätter Fredrik Palm.
I analysen gjordes även fler upptäcker. En ytterligare sådan var att när all inkomst räknades med det vill säga; lön, all pension, bidrag och kapitalinkomst, framkom en ännu mer överraskande bild.
Många har under ett helt arbetsliv lyckats spara ihop ett kapital, vilket ger utslag. Bilden ger också en indikation på att de flesta faktiskt lyckas planera sin ekonomi inför pensionen.
I ett inkomstuppdelat diagram syns uppdelning av inkomstslag för hela den analyserade årskullen och hur förändringen sker från lön och ersättning till pension, men också hur lön, privat pension och kapitalinkomst tillsammans utgör ett betydande tillskott till många pensionärers ekonomi.
– Även om det naturligtvis finns stor variation inom pensionärskollektivet är det dumt att stirra sig blind på ett inkomstslag när man ska bedöma deras ekonomi”, säger Fredrik Palm och fortsätter ”Pensionssystemet utgör en stabil basplatta för alla och det finns inget markant ras i ekonomisk situation när du går i pension, det tycker jag alla ska ta med sig av vår analys, avslutar Fredrik Palm.