Nyheter

Många nya bostäder i Umeå under 2018

Preliminärt färdigställdes 1 337 nya bostäder i Umeå under 2018. Det är den högsta noteringen sedan rekordåret 1992, då 1 580 nya bostäder blev klara.
731 bostäder är hyresrätter och 499 är bostadsrätter, vilket betyder att omkring 59 procent av bostäderna i flerbostadshus är hyresrätter. Resterande 107 bostäder är småhus. Tre av de största projekten återfinns på Marieberg, Olofsdal och Tvistevägen intill universitetsområdet.
– Resultatet är verkligen glädjande. Det är en viktig del i att skapa de villkor som krävs för att vi ska kunna uppfylla visionen om 200 000 invånare, säger planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S).
Samverkan med näringslivet
Umeå kommun har under lång tid arbetat framgångsrikt med att korta handläggningstiderna för bygglov, och kommande år blir flera större detaljplaner klara.
– Stor betydelse har vår samverkan med Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, där vi tillsammans försöker förbättra processer och förutsättningar för byggande, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.
Definitiv officiell statistik för 2018 kommer den 8 maj.