Nyheter

Ramboll anställer en av Sveriges främsta experter på nudging

Ramboll har rekryterat Evelina Gunnarsson, nationalekonom med specialisering inom beteendeekonomi och nudging. Evelina kommer senast från Köpenhamnsföretaget iNudgeyou som på kunders uppdrag jobbar med att skapa beteendeförändringar med hjälp av nudging och beteendedesign.
Nudging handlar om att påverka människors beteenden genom arrangerade valsituationer och är ett begrepp som kommer från nobelpristagaren Richard Thaler.
– Det ska bli spännande att vara del av en så stor global organisation. Rambolls samhällsengagemang var avgörande för mig, inte minst genom hållbarhetsfrågan. Många uppdrag handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar och där kan jag bidra, säger Evelina Gunnarsson.
Evelina är en van workshopledare och håller utbildningar i nudging. Hon har erfarenhet av och kunskap i OECD:s ramverk för att använda beteendeinsikter i public policy. Ramverket, som kommer att publiceras inom kort, är det första ramverk som tar med alla grundläggande steg som behövs för att skapa hållbar förändring via beteendeinsikter och nudging i utformande av politiska reformer och styrmedel samt senare vid implementering av dessa.
– Vi jobbar med samhällsförändring. Med ledande metodkompetens inom policyanalys och sakområdesexpertis hjälper vi beslutsfattare på alla nivåer att fatta rätt beslut om framtiden. Men ska vi lyckas med positiv förändring måste vi inkludera insikter om människorna, både de som ska genomföra förändring och de som berörs. Evelinas kunskaper blir ett mycket välkommet komplement och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet för att skapa positiva och hållbara effekter i samhället, säger Anna Halvarsson, affärsområdeschef på Ramboll Management Consulting.
Evelina Gunnarsson är en de drivande personerna bakom The Swedish Nudging Network, ett nätverk för forskare, politiker och andra som är intresserade av nudging.
– Jag vill vara med och driva frågan om nudging framåt i Sverige. Det pratas förhållandevis lite om det i jämförelse med exempelvis Danmark och Storbritannien. I Sverige är frågan störst inom miljö och hållbarhet men det finns potential inom många fler områden, till exempel inom arbetsmarknadsfrågor eller social hållbarhet, säger Evelina Gunnarsson.
Experter från Näringsdepartementet förstärker Ramboll
Evelina Gunnarsson började på Ramboll i januari och är del av Ramboll Management Consulting. Samtidigt började även Anna Ryttberg och Martin Fröberg som båda kommer från Näringsdepartementet.
Anna Ryttberg är en erfaren projektledare som kommer från Näringsdepartementets enhet för hållbar landsbygdsutveckling där hon var biträdande enhetschef. Hon har lett stora projekt inom Regeringskansliet som Sverige – det nya matlandet, En livsmedelsstrategiför Sverige och arbetat med en Ny sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
Martin Fröberg har bland annat varit biträdande projektledare för samverkansprogrammen Smart Cities och Nästa generations resor och transporter. Han har även ansvarat för införandet av elvägar och varit delansvarig för det svenska innovationspartnerskapet med Frankrike och Tyskland.
OM NUDGING – DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Nudging är en metod för att ändra på människors beteenden i en önskvärd riktning genom att använda sig av kunskap om människans irrationalitet. Det kan till exempel handla om att arrangera en valsituation. Nudging brukar beskrivas som att välvilligt ”knuffa” personer i en viss riktning utan att minska individens valfrihet. Konkreta exempel kan vara att erbjuda mindre lunchtallrikar för att minska matsvinn, genom förval få fler att bli organdonatorer eller välja vegetariskt.
Allt från regeringar till livsmedelshandlare tar hjälp av beteendeekonomi för att påverka människors val. Richard Thaler som fick Nobelpriset i ekonomi 2017 var den som lanserade begreppet. I sin tillämpade forskning visade Thaler hur nudging kan hjälpa människor till bättre självkontroll exempelvis i sitt pensionssparande. Intresset för kunskap om beteenden och mänsklig psykologi blir allt mer uppmärksammat i utveckling och implementering av policy. OECD:s ramverk som publiceras inom kort är riktat politiska beslutsfattare och andra aktörer som är intresserade av att tillämpa detta i policydesign och implementering.
Bilden:
Evelina Gunnarsson, Ramboll Management Consulting.
Foto: Rosie Alm