Nyheter

NCC skapar trygg utemiljö åt Kalmarhem

NCC har tecknat ramavtal med Kalmarhem om att skapa en trygg och tillgänglig utemiljö i fyra bostadsområden i Kalmar. Ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor.
Avtalet omfattar fyra befintliga bostadsområden i Kalmar, bestående cirka 1 000 lägenheter, där utemiljön ska rustas upp och göras om för att de boende ska känna sig trygga dag- och kvällstid. NCC kommer bland annat att förbättra belysningen och skapa mötesplatser, lekplatser och aktivitetsytor.
Hyresgästerna i bostadsområdena har tillfrågats hur de vill att utemiljön ska vara och deras åsikter ligger till grund för utformningen. Fokus för omgörningen är trygghet och tillgänglighet.
− NCC har stor erfarenhet av att skapa trivsamma och trygga utemiljöer. Vi ser fram emot att i nära samarbete med Kalmarhem utveckla miljön för de boende så att de ska känna sig trygga och trivas i områdena, säger Per Karlsson, produktionschef, NCC Infrastructure.
Arbetet beräknas starta i februari 2019 och beräknas vara klart oktober 2020.
Projektet görs i strategisk partnering och utförandedelen är en totalentreprenad. Avtalet uppgår till cirka 70 MSEK och löper över två år med möjlighet till förlängning i två år, vilket ger maximal ramavtalstid på fyra år. Affären orderregistreras i första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.
Illustration: BSV arkitekter & ingenjörer AB