Nyheter

Nytt namn på etablerat byggföretag

I början av november 2018 köpte Contractor upp byggföretaget Hus och nyproduktion AB i Sundsvall. Den 1 februari byter det väletablerade Sundsvallsföretaget officiellt namn till Contractor Bygg i Sundsvall AB. Förutom att de egna lokalerna nu får nya skyltar, ska det nya namnet synas i såväl nya byggskyltar som i stripning av bilar.
– Vi har ju målsättningen att bli det största byggföretaget i vår norrländska värld och Sundsvall är strategiskt helt rätt för vår expansion, säger koncernchefen på Contractor Bygg AB Fredrik Andersson.
När Contractor Bygg i slutet av förra året förvärvade Hus och nyproduktion AB var det ett företag med en omsättning på ungefär 170 miljoner och cirka 50 anställda. Martin Rudberg, som har varit med ända sedan företaget bildades 1996, blir kvar som vd ytterligare fyra år. Dessutom finns hela personalstyrkan kvar även efter uppköpet från Contractor Bygg.
– För oss var det viktigt att kunna säkra personalen, eftersom de självklart är den allra värdefullaste tillgången för företaget. Det känns riktigt bra att alla blir kvar, berättar Fredrik Andersson.
Den lokala förankringen en nyckelfaktor
Enligt Fredrik Andersson var en av de avgörande faktorerna i affären med Hus och nyproduktion AB att det fanns en samsyn på hur de ville arbeta.
– Vi delar varandras inställning till arbetssätt och får dessutom fördelen av att redan från dag ett ha lokala medarbetare på plats, med lång erfarenhet från Sundsvall. Det är oerhört viktigt när vi etablerar oss på en ny ort. På sikt hoppas vi kunna ha ett lokalt ägande även i Sundsvall, säger Fredrik Andersson.
Sundsvall kan fortsätta växa centralt
Vd:n Martin Rudberg ser ljust på möjligheterna för Contractor Bygg i Sundsvall AB.
– Vi kommer att bygga vidare på det kontaktnät och goda rykte som Hus och nyproduktion har byggt upp genom åren här i Sundsvall. Tillsammans med Contractors ledning är vi överens om att det är viktigt att ta tillvara på det, inte minst nu när företagsnamnet ändras, säger han.
Martin Rudberg menar att marknadsläget i Sundsvall är positivt, även om det inte är omöjligt att utvecklingen kommer att mattas av något.
– Det är väl inte rimligt att Sundsvall fortsätter i samma expansiva takt som de senaste åren. Men jag tycker ändå att konjunkturen ser bra ut och Sundsvall har ju dessutom fördelen av att ha mycket obebyggd mark centralt. Med tanke på alla de återkommande beställare vi redan har sedan tidigare tycker jag att vi kan se riktigt positivt på våra möjligheter, säger Martin Rudberg.
Foto: Contractor Bygg