Nyheter

Indoor Energy tar nästa steg i att digitalisera Sveriges fastigheter

Indoor Energy har en tydlig vision om att ge sina kunder Sveriges mest energieffektiva fastigheter. Genom förvärvet av den digitala plattformen DRS-Live från Gerox tar man nu ett stort steg mot att förverkliga den visionen.
– Digitalisering och uppkopplade fastigheter är något som det länge pratats om, även om syftet ibland varit otydligt. För oss på Indoor är syftet med allt vi gör att skapa energieffektiva och smarta fastigheter. Det är också i det arbetet som digitaliseringen gör störst nytta, säger Indoor Energys VD, Mats Bjelkevik.
Indoor Energy förvärvar den digitala plattformen DRS-Live från Gerox. Det är en väl fungerande digital plattform som utvecklats under flera år och som optimerar fastigheters energisystem genom intelligent övervakning och fjärrstyrning, samtidigt som den ger strategisk information och statistik över tid. Dessutom är den öppen och utbyggbar mot de nya funktioner och lösningar som krävs för att hantera befintliga fastighetsbestånd på ett modernt sätt.
– Överlåtelsen innebär att Gerox kommer att renodla sin verksamhet till försäljning, projektering och installation av värmepumpsanläggningar i kombination med fjärrvärme. Samtidigt vet vi att Indoor Energys förvärv av DRS-Live innebär att våra befintliga kunder får en stabil och långsiktig partner för hanteringen av sina geovärmecentraler, säger Per Melin, grundare av Gerox.
Redan idag har Indoor Energy stor erfarenhet av att digitalisera fastigheter, allt från enskilda bostadsrättsföreningar till betydligt mer komplexa byggnader som t ex Friends Arena och Konserthuset i Stockholm.
– Det nya förvärvet och partnerskapet innebär att vi får möjlighet att öka takten på arbetet med att göra fastigheter mer energieffektiva, något som såväl våra kunder som samhället i stort har mycket att vinna på. Besparingspotentialen i Sveriges fastighetsbestånd är 40%. Tekniken finns och vi vet hur vi skall göra, avslutar Mats Bjelkevik.

Bild: Indoor