Nyheter

AF Gruppen bygger studentbostäder i Fredrikstad

AF Gruppen har fått totalentreprenad för byggnation av studentlägenheter på uppdrag av Studentsamskipnaden i Østfold, Norge.

Kontraktet omfattar rivning av befintliga studentbostäder samt uppförande av fyra nya block med totalt 230 nya studentlägenheter i massivt trä. Byggprojektet har en bruttoyta på ca 6 900 m2 brutto. Detta är byggsteg 5 för studentbostäder i Bjølstad.

En samverkansperiod kommer att hållas mellan januari och juni 2019. Start för arbetet på tomten planeras med rivning efter att högskolan stänger i juni 2019. Lägenheterna kommer att stå klara till terminsstarten 2020.

Värdet för detta totalentreprenadskontrakt uppgår till ca MNOK 119 exklusive moms.

– AF Gruppen vill tacka för det förtroende Studentsamskipnadens visat genom att välja AF som entreprenör för byggnationen av Bjølstad 5. Tilldelningen visar att vi har en mycket konkurrenskraftig entreprenör i Østfold med spetskompetens inom massivträprojekt, säger Morten Grongstad, VD för AF Gruppen.