Nyheter

AF Gruppen har tilldelats kontrakt på Livsvitenskapsbygget i Oslo

AF Gruppen har fått besked om att man har tilldelats kontrakt hos Statsbygg för rörarbeten till AF Gruppen har tilldelats kontrakt på Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Beställare är Statsbygg och uppdraget har ett beräknat värde på cirka 300 MNOK. Totalentreprenaden genomförs som ett partnering-projekt och omfattar sanitet, värme, brandsläckning, gas och tryckluft, process- och komfortkylning.

Det nya Livsvitenskapsbygget är Statsbyggs största byggprojekt och kommer att stå klart 2024. Total kostnadsram är cirka 7 miljarder kronor inklusive tillbehör.

Det 66 700 kvadratmeter stora bygget ska bli arbetsplats för 1 600 studenter och 1 000 medarbetare vid Universitetet i Oslo samt näringsliv och andra samarbetspartners.

– Detta prestigefyllda kontrakt är det hittills största för AF Gruppens energiverksamhet. Livsvitenskapsbygget ska certifieras som en hållbar byggnad i klassen BREEAM Excellent. Vi kommer tillsammans med Statsbygg att söka energieffektiva, förnyelsebara och miljövänliga lösningar för Norges största universitetsbyggnad, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

Bild: AF Gruppen