Nyheter

Peab bygger vårdcentral i Nordnorge

Peab har fått uppdraget att bygga en vårdcentral i Hamnvik i Nordnorge. Beställare är Ibestad kommun och kontraktssumman uppgår till 122 MNOK.

Projektet omfattar uppförandet av ett nytt vårdhem för 16 patienter och två äldreboende med sex bostadsenheter.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i april 2019. Inflyttning i vårdhemmet är beräknad till sommaren 2020, och inflyttning i äldreboendet är beräknad till hösten 2021.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2018.

Illustration: Norconsult