Nyheter

Erlandsson Bygg utvecklar skola i Norrköping – värd 148 miljoner

Erlandsson Bygg har fått tilldelningsbeslut för utveckling av Råsslaskolan i Krokek, Norrköping. I tilldelningen ingår nybyggnation av en skolbyggnad i två plan.

Nybyggnationen blir cirka 6500 kvadratmeter stor. Skolbyggnaden byggs med innergård som förses med glastak för att uppmuntra till lek och rörelse. Skolan rymmer idag ca 500 elever i årskurs 4-9.

– Erlandsson Bygg har byggt många sko­lor runt om i landet och vi tar med oss lärdo­marna och erfarenheter till Råsslaskolan för att bygga en hållbar skola för framtiden. Det känns extra roligt att få starta upp detta projekt efter en för oss tung tid i Norrköping, säger Jennie Sahlsten VD och Koncernchef för Erlandsson Byggkon­cernen.

– Den nya byggnaden är en del i utveckling av skolans lokaler. Efter avslutad nybyggnation kommer Norrevo Fastigheter att gå vidare med att utveckla skolans befintliga lokaler. När lokalerna är färdigutvecklade kommer man kunna ta emot betydligt fler elever än idag, totalt upp till 850 elever, säger Daniel Ackermann kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

Projektering påbörjas i januari 2019 och skolan beräknas vara färdigbyggd december 2020.

Byggstart våren 2019.

Ordervärde: 148 000 000 SEK
Upphandlande part: Norrevo Fastigheter AB

Bild: Norrevo