Nyheter

Miljövänligt konstgräs anläggs i Linköping

I Linköping grävs det nu för fullt i området Ekängen som äntligen ska få en konstgräsplan. Det blir den första konstgräsplanen i Linköpings kommun, förmodligen också i Östergötland, som inte innehåller gummigranulat och sprider mikroplaster.

De flesta av dagens konstgräsplaner innehåller gummigranulat och sprider mikroplaster vidare till närliggande miljöer och vattendrag. Detta sker genom regn och snö men också via spelares kläder och via skötselutrustning. Konstgräs är en av de största utsläpparna av mikroplaster till vår miljö. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i våras ett uppdrag att utreda möjligheterna för att anlägga konstgräs utan gummigranulat och gjorde den första upphandlingen under hösten.

– Det känns roligt att Ekängen äntligen kan få en konstgräsplan och att den dessutom är av en typ som inte sprider mikroplaster som är så skadligt för vår miljö. Förhoppningsvis kan alla nya konstgräsplaner i Linköping byggas på samma sätt, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I vanliga konstgräsplaner används gummigranulat som fyllnadsmaterial men här används bara sand och en tjockare padd för att hålla mattan på plats. Liknande planer finns på ett fåtal platser i Sverige.

– Att minska spridningen av mikroplaster är helt enligt kommunens nya kemikalieplan och kultur- och fritidsnämndens progressiva arbete visar att det faktiskt går att hitta alternativ, säger Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd.

I april ska anläggningen vara klar att använda.

Foto: Sollentuna kommun