Nyheter

Kristianstadsbyggen skapar interaktiv och jämställd aktivtetsplats

Med utgångspunkt ur idéer från hyresgästerna på Gamlegården i Kristianstad har AB Kristianstadsbyggen (ABK) tagit fram en interaktiv och jämställd storlekplats och aktivitetsplats för alla åldrar. Under våren ska platsen växa fram i Gamlegårdsparken, och stå klar till sommarlovet 2019.

– Vi vill satsa på en aktivitetsplats där alla känner sig välkomna, säger ABK:s vd Henrik Strand.

En viktig del i arbetet med aktivitetsplatsen har varit dialogen med barn och ungdomar från bostadsområdet.

– Vi har fått in massor av synpunkter och idéer som vi har tagit till oss, berättar Carolina Aouseus, ansvarig för ABK:s utemiljöer och den som ritat den nya aktivitetsplatsen, och visar upp några av alla de teckningar som kommit in.

Interaktivt med musik och dans
Lekparken ska anläggas kring dammen i Gamlegårdsparken. Man utnyttjar den höga backen där klättertorn och täckt rutschkana sätts upp, två viktiga önskemål från barnen på området. Fotbollsplanen blir kvar nedanför.

Hopplek ska få utrymme, bland annat med nedsänkta studsmattor. Det ska också bli en lång linbana och något som kallas för dansbåge – där man kan sjunga och dansa.

– Framför allt flickor önskade sig en plats där man kunde interagera med musik, säger Carolina. Det har vi tagit fasta på och kommer att ha en dansbåge där man kan leka och tävla mot varandra till musik, men också en scen där man under dagtid kan koppla in egen musik till fast högtalare och uppträda med sång och dans. Det är roligt om vi kan locka fler flickor att ta plats och använda aktivitetsplatsen.

En separat avdelning ägnas åt lek för de mindre barnen. En bit bort byggs också ett utegym, vilket var efterfrågat av många på området.

– Just utegymet finansieras av kommunen, vilket vi är glada för, säger Carolina. Vi är också glada över det goda samarbetet vi har haft med kommunen när vi planerat utegymet.

Allt annat står ABK för, ihop med ett stort stöd från Boverket för att förverkliga aktivitetsplatsen.

Förutom lek- och aktivitetsytor tillkommer också nya sittytor och en stor satsning på belysning både på platsen och på vägen dit.

Hoppas locka besökare utifrån
Sammanlagt handlar det om 1200 kvadratmeter lekyta. Och Carolina Aouseus tror att den här lekparken har möjlighet att bli så attraktiv att den kommer att dra besökare från hela kommunen.

– Självklart vill vi göra en så bra miljö som möjlig för våra boende, säger Carolina. Men vi vill också bjuda in besökare från andra delar av kommunen, både till aktivitetsplatsen och för att se hur fint det är på Gamlegården.

Just nu pågår upphandling av entreprenör som ska bygga aktivitetsplatsen, och enligt planen ska allt stå klart till sommarlovet nästa år.

Bild: ABK/Creative Army