Nyheter

LAB Entreprenør bygger 65 lägenheter i Bergen

LAB Entreprenør, ett bolag i AF Gruppen (AFG), har tecknat avtal med Skjoldnes Utvikling om byggandet av 65 lägenheter på Skjoldnes i Bergens kommun.

Bostadsprojektet ligger vid Nordåsvannet och utgör byggsteg 2 i utvecklingen på Skjoldnes. Projektet består av totalt fem byggnationer som knyter samman underjordiska parkeringsanläggningar. I samband med de båda byggstegen ska en påkostad utomhusanläggning etableras.

Kontraktet är en totalentreprenad och har ett värde på ca 140 miljoner NOK exkl. moms. Arbetet startar i december 2018 och planeras vara klart i september/oktober 2020.