Nyheter

ByggPartner bekräftar tilldelning för nyproduktion av bostäder i Avesta

ByggPartner i Dalarna AB bekräftar tilldelning för bostadshus med ca 70 lägenheter samt lokaler i Avesta åt Gamla Byn AB. ByggPartner meddelade preliminär tilldelning den 9 november 2018. Byggentreprenaden beräknas uppgå till cirka 121 MSEK, orderläggning sker när entreprenadavtal tecknats vilket bedöms ske i december 2018.

Nästa steg i processen är kontraktsskrivning.

Projektet omfattar att uppföra bostadshus med ca 70 lägenheter samt lokaler för verksamhet för seniorcenter samt ungdomsmottagning på den så kallade badhustomten i Avesta.