Nyheter

Markanvisningstävling för området Skogsvallen i Eskilstuna

Eskilstuna kommun bjuder in byggbranschen till en ny markanvisningstävling för bostäder i Eskilstuna. Tävlingstomten ligger vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn, ett bostadsområde strax väster om centrala Eskilstuna. Området går under namnet Skogsvallen.

Hällbybrunn är ett bostadsområde strax väster om centrala Eskilstuna med blandad bebyggelse och närhet till natur. Namnet på tävlingsplatsen, Skogsvallen, kommer från idrottsplatsen Hällby IP som brukar kallas Skogsvallen. Tävlingsområdet omfattar omkring 6 000 kvadratmeter och ligger utmed Eskilstunavägen, vid en liten höjd klädd till största delen av tallskog.

Eskilstuna kommun önskar att det byggs radhus i området vilket innebär mellan 10 och 15 bostäder. Radhusens huvudsakliga energikälla ska vara egenproducerad solel. Solelstekniken ska integreras i arkitekturen på ett ”sömlöst” och nyskapande sätt.

Detaljplanen medger bebyggelse i två våningar. Högsta total byggnadsarea för huvudbyggnader uppskattas teoretiskt till 1 250 kvadratmeter.

Tidplan för tävlingen:
2018-11-13 Tävlingen presenteras på Byggforum i Eskilstuna
2018-12-14 Sista dag för intresseanmälan till Eskilstuna kommun
2018-12-21 Kungörelse om vilka intressenter som kvalificerat sig och valts ut att delta i tävlingen
2019-01-16 Startmöte för tävling
2019-04-15 Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag
2019-05-17 Beslut om vinnare.

Foto: Eskilstuna kommun