Nyheter

Sofielund bygger 100 lägenheter i Flens centrum

Den 1 november 2018 förvärvade Sofielunds Fastigheter de obebyggda tomterna i kvarteret Degeln i Flens centrum av kommunen. Samma dag lämnades bygglovsansökan in för nyproduktion av 100 lägenheter och fyra butikslokaler.

Den totala investeringen uppskattas till mellan 150 och 200 mkr. Första etappen mot Södra Kungsgatan omfattar 60 lägenheter och butikslokalerna. Arkitekter är Tyréns i Eskilstuna.

Husen byggs med s.k. ökad tillgänglighet vilket innebär att såväl lägenheter som gemensamhetsutrymmen och trapphus är möjliga att nå och använda för rullstolsbundna. Det betyder också att lägenheterna uppfyller kraven för Trygghetsboende.

AB Sofielunds Fastigheter ingår i en företagsgrupp som äger fastigheter i Flen, Malmköping och Vingåker. Beståndet omfattar såväl bostads- som kontors-, butiks- och industrifastigheter. I gruppen ingår även ett hotell (Hotel Malmköping) som en jordbruksfastighet (Sofielunds Gård). Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca. 34.000 kvm och värdet till drygt 300 mkr. Företagen ägs av Rolf Lydahl, som har en mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen, bl.a. som styrelsemedlem i Vasakronan och nio år som ordförande i statliga Jernhusen.

Bild: Tyréns