Nyheter

Nytt kortspel hjälper oss fatta klimatsmarta beslut

Vad är värst? En biff om dagen i ett helt år, eller en flygresa till New York. Det nya spelet Kortspelet Klimatkoll har svaret, och hjälper spelarna att agera hållbart i sin vardag. Spelet är utvecklat av forskare – för klimatet. ”Stora förändringar krävs på kort tid, och vårt spel kan hjälpa folk att fatta rätt beslut”, säger en av grundarna.

Kortspelet Klimatkoll hjälper spelarna att förstå hur deras vardag påverkar klimatet. Spelkorten placeras ut utifrån klimatpåverkan, och spelaren tar ställning till om exempelvis en flygresa till New York orsakar mer utsläpp än att äta en biff om dagen i ett år. Spelet ska både underhålla, och undervisa.

– Vi funderade på hur vi bäst kunde visualisera individens klimatpåverkan, och testade att göra ett kortspel. Vi återanvände enkla spelregler från andra spel och la till vetenskapligt grundade beräkningar på klimatpåverkan. Resultatet blev ett snabbspelat, roligt och faktiskt lärande spel som ger upphov till funderingar och diskussioner om ens egen livsstil, säger Jonas Karlén, pedagog och spelutvecklare.

Spelet är ett samarbete mellan klimatforskare och spelutvecklare. Tillsammans har de utforskat hur man kan motivera folk till samtal kring hur olika vardagsbeslut faktiskt spelar roll. För spelets grundare handlar det om att ge spelarna en knuff i rätt riktning:

– Svenskarna släpper ut cirka 11 ton koldioxid per person och år sett till vår konsumtion, och vi behöver halvera utsläppen varje årtionde för att bidra till att ge världen en hyfsad chans att klara Parismålet. Stora förändringar krävs på kort tid, och vårt spel kan hjälpa folk att fatta rätt beslut, säger David Andersson, doktor, forskar om hållbar konsumtion vid Göteborgs Universitet.

Spelet finns att köpa både på engelska och svenska, och en omgång avklaras på cirka en kvart, av två eller fler spelare. Uppskattningarna bygger på beräkningar av en av spelets medgrundare, Stefan Wirsenius, världsledande forskare på klimatpåverkan från livsmedel och markanvändning.

– Klimatkunskap måste bli enkelt och roligt – annars kommer vi nog fortsätta släppa ut som om vi inte visste bättre och då är vi körda. Spelet är roligt! Det passar högstadieklassen som arbetar med hållbarhet, men är också en perfekt gåva till din klimatförnekare till faster eller grannen som duschar tre timmar om dagen. Och självklart till de som vill agera hållbart, på riktigt. Årets julklapp! avslutar Erik Sterner, klimatpedagog, Chalmers.

Spelet finns att köpa på kortspeletklimatkoll.se.

Bakom Kortspelet Klimatkoll står:
Jonas Karlén, pedagog och spelutvecklare
David Andersson, doktor, forskar om hållbar konsumtion vid Göteborgs Universitet
Erik Sterner, klimatpedagog, Chalmers
Stefan Wirsenius, docent, forskar om klimatpåverkan från mat på Chalmers.

Foto: Isak Bodin Alfredsson