Nyheter

Nu drar omgestaltningen av Strömsholmen igång

Arbetet med att utveckla Strömsholmen i Norrköping går nu in i nästa fas och byggnationen drar igång. Kommunen kommer bland annat att anlägga en park, bryggor och soldäck, samt platsbyggda sittplatser i trä.

Samtidigt ska konsultföretaget Tjuren Projektpartner AB enligt beslut i byggnads- och miljöskyddsnämnden uppföra ett boutiquehotell. Planen är att Strömsholmen ska stå klar under våren 2020.

– Strömsholmen har länge legat slumrande. Nu påbörjas äntligen en upprustning av vår lilla pärla i Motala ström. När allt är klart kommer ön ha återfått sin forna glans och återigen bli en fin plats för vistelse och samvaro. En plats som vi alla kommer att kunna njuta av, både Norrköpingsbor och stadens besökare, säger Karin Milles, stadsarkitekt.

Innan Strömsholmen fått sin nya parkskepnad och ett hotell med restaurangverksamhet året runt, kommer ön och södra kajområdet att tas i anspråk av byggentreprenörer. Eftersom ytan man har att röra sig på är begränsad kommer Strömsholmen att behöva spärras av för att man ska klara säkerheten kring arbetsplatsen. Fotgängare och cyklister hänvisas istället till Hamnbron och Saltängsbron.

Det väntas även påverkan på området runt ön i form av byggverksamhet och transporter. Bland annat behöver parkeringen längs med Fleminggatan stängas av för att kunna fungera som tillfälligt arbetsområde med byggbodar, samt av- och pålastningsytor. Fleminggatan ska dock kunna hållas öppen, även om en del tunga transporter ibland kommer att ha inverkan på trafiken.

– Tyvärr kommer projektet att märkas i trafiken gällande framkomlighet och parkering, vilket vi beklagar. Vi kommer dock att försöka lägga upp arbetet på ett sådant sätt att det får så liten påverkan som möjligt, säger Niclas Palmqvist, projektledare. Gällande Fleminggatan planerar vi bland annat att underlätta logistiken genom att vissa transporter bara får utföras vissa tider – på det viset kan vi undvika att störa morgon- och eftermiddagstrafiken.

Parkeringen längs med Fleminggatan planeras att stängas av från och med den 5 november, och bygget av hotellet planeras att påbörjas under november. Bygget av parken kommer att starta tidigast i februari 2019.

På bilden:
Illustration av hur bryggorna vid Strömsholmen kan komma att se ut.
Bild: Norrköpings kommun