Nyheter

Säljstart för Kv Glaset i Umeå

OBOS har nu säljstartat sex radhusbostäder på Ersboda, speciellt anpassade för en äldre målgrupp. Kvarteret Glaset är ett bostadsområde i Ersboda några kilometer från centrala Umeå. Här säljstartar OBOS sex senioranpassade radhuslägenheter i ett plan på 76 kvm, med 2 rum och kök, med möjlighet att välja till ett tredje rum.

– Husen har tagits fram med en något äldre målgrupp i åtanke, säger André Lindström, Projektutvecklare
Distrikt Norr. Detta har resulterat i bostäder som har stora och anpassade ytor invändigt, och är nästan helt underhållsfria utvändigt. Det är verkligen ett lättskött boende.

OBOS har lagt stor omsorg vid utemiljön i området, och planerar för att alla bostäder ska få en stor altan och en grönskande täppa. Dessutom bygger man en stor gemensamhetslokal, där de boende kan utnyttja för stora kalas, middagar eller gemensamma träffar.

– Vi hoppas och tror att lokalen kan bidra till umgänge mellan de boende, säger André. I gemensamhetslokalen kommer vi också att ha ett övernattningsrum, perfekt för de som kanske har långväga släktingar på besök.

Varje bostad får också en egen carport med tillhörande förråd.

– Förvaring är viktigt, säger André. Eftersom vi här pratar om yteffektiva tvåor blir det än viktigare att tillgodose förvaringsbehovet utanför bostaden.

Kv Glaset – som kommer att upplåtas som äganderätter – har en beräknad inflyttning under sommaren 2019.