Nyheter

Satsning på Stångån och Nykvarnsholmen i Linköping

Det händer mycket kring Stångånn i Linköping. Nu drar ett stort arbete på Nykvarnsholmen igång, något som ger stora natur- och kulturhistoriska värden för både Linköpingsbor och turister.

Linköpings kommun bygger ett 200 meter långt fiskomlöp på Nykvarnsholmen och följer upp det med en fiskränna i närheten av Snugganparken. Allt beräknas vara klart i november 2019.

– Vi skapar med detta ett mer levande vattendrag i centrala Linköping. Fisken i området, inklusive den ovanliga arten asp, får mycket bättre möjligheter att vandra från Roxen upp till Tannefors. Och vi kommer att kunna se det här via en livesändande fiskräknare, berättar kommunekolog Gunnar Ölfvingsson.

I samband med fiskomlöpet blir Nykvarnsholmen en fin park med informationspunkter och rastplatser. Det kommer att finnas mycket information kring kulturhistoria och natur. Linköpings kommun bygger tre nya broar och renoverar de två befintliga; Slussbron och Strömsbron.

Under hela byggtiden hålls Nykvarnsholmen avstängd.

I samband med det stora projektet renoveras också en sträcka av kajen, och så fortgår det stora renoveringsarbetet längs kajen norrut från Tullbron.

Stopp för arbetsfordon
Av säkerhetsskäl blir det från och med 30 oktober ännu viktigare att söka dispens om arbetsfordon behöver köras på promenaden mellan Drottningbron och Snugganparken. På den sträckan är kajkanten extra dålig mellan Åkersbergsgatan och Tegelbruksgatan, så där är arbetsfordon helt förbjudna.

På sikt ska även denna kajsträcka renoveras, men fram tills dess sätter man säkerheten främst. De som promenerar kan förstås fortsätta njuta av omgivningen, men tänk på att sträckan inte kan vinterröjas med samma standard som andra delar av östra promenaden.

Ola Palmquist är affärsenhetschef vattenkraft på Tekniska verken:

– Vi tycker detta är ett utmärkt projekt som ger en tydlig miljönytta samtidigt som den vackra miljön kring ett av våra vattenkraftverk tillgängliggörs än mer för Linköpingsborna. Elproduktionen vid kraftverken i både Tannefors och Nykvarn kommer visserligen att minska något då en del av flödet släpps i fiskvägarna, men totalt sett är det ett projekt helt i linje med Tekniska verkens strategi att göra miljöinsatser där de ger så stor nytta som möjligt i förhållande till förlusten av förnyelsebar elproduktion, säger han.