Nyheter

Fastec bygger idrottshall åt Uppsala kommun

Fastec bygger idrottshall åt Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. Fastec har fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga idrottshall intill Lindbackens för och- grundskola. Förutom idrottshall och omklädningsrum innehåller byggnaden kontor, förenings- och möteslokaler samt förråd.

Byggnadens BTA är ca 1945 kvm. Projektet påbörjas i november 2018 och ska slutföras hösten 2019. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Medlemsföretag/projektchef är Totalbygg i Gävleborg och Uppland/Lars Thumb.

– Vi är glada och tacksamma för förtroendet från Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och att vi får fortsätta bygga idrottshallar. Detta är Fastecs åttonde hall som påbörjats de senaste två åren, säger projektchef Lars Thumb.

Fakta:
Fastec är ett rikstäckande byggföretag med franchisekoncept. Kedjan har idag 10 st medlemsföretag.
Kedjan omsätter ca 1200 mkr och har totalt ca 130 anställda.
Fastec är specialiserade på byggprojekt för handel, idrott och industri. Fastec’s supportkontor hanterar allt från marknadsföring och offertarbete till projektering och produktutveckling. Medlemsföretagen ansvarar för lokal försäljning och byggande.