Nyheter

Miljörivarna fortsätter sin tillväxtresa

Miljörivarna förvärvar AB Lindqvist Sanering och Rivningsfirma i Malmö och fortsätter därmed sin expansion i södra Sverige. Lindqvist har 16 anställda och omsätter cirka 18 MSEK.

– I och med förvärvet stärker vi vår marknadsposition ytterligare och vi är både stolta och glada över den kompetens och de möjligheter förvärvet för med sig. Såväl Lindqvist som Miljörivarna ser en hög efterfrågan av vårt tjänsteutbud och jag ser fram emot fortsatt samarbete med ökad service och tillgänglighet gentemot våra kunder, säger David Bjurestad, Regionchef Syd Miljörivarna.

Nya möjligheter
Miljörivarna är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Med 10 kontor och cirka 250 medarbetare, från Luleå i norr till Simrishamn i söder, är företaget rikstäckande.

– Att vi nu går samman med Miljörivarna känns jättebra. Hela gänget kommer att fortsätta arbeta hos Miljörivarna och det skapar nya möjligheter för hela företaget. Marknaden är god och vi satsar nu tillsammans för fortsatt expansion, säger Mats Nilsson, vd på Lindqvist Sanering och Rivningsfirma.

Fokus på hållbar utveckling
– Allt tyder på en fortsatt god tillväxt, både organiskt och via förvärv. Vår målsättning är att vara den ledande entreprenören när det gäller hållbar och miljöanpassad rivning och sanering på den svenska marknaden, säger Fredrik Eliasson, vd på Miljörivarna.

Miljörivarna är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001 och redovisar arbetet via hållbarhetsredovisning.

Om Lindqvist Sanering och Rivningsfirma
Lindqvist grundades 1987 och förvärvades av Mats Nilsson 2011. Bolaget har haft en stabil omsättning genom åren och hela tiden utvecklat sitt koncept gentemot marknaden. Bolaget har mångårig specialisterfarenhet av komplicerade rivningar och saneringar inom industri, byggbolag och bruksmiljö. Bolaget har sitt säte i Malmö med cirka 16 anställda och omsätter cirka 18 MSEK. Läs mer på www.lindqvistriv.se