Nyheter

Cityförskola som sticker ut på flera sätt

Att bygga förskolor i en redan tät bebyggelse ställer vissa krav. Det har Karlstad kommun och arkitekterna på Sweco fått erfara när behovet av förskoleplatser blev akut i Karlstad city. Men inget är omöjligt bara man tänker till lite extra. Den tionde september kan barnen i den nya förskolan Lotsen flytta in i förskolan med lekyta, både på mark och tak.

Det är inte bara den orangefärgade fasaden som sticker ut i Karlstads nya förskola. Lekytan på taket och formen på byggnaden gör att förskolan sticker ut.

– Behovet av barnomsorg i centrala Karlstad är stort. Vi har inte byggt förskolor centralt på många år och tidigare flyttade familjerna utanför centrum. Men nu har trenden vänt och många barnfamiljer vill bo citynära, säger Sixten Westlund, projektledare i Karlstad kommun.

När teknik- och fastighetsförvaltningen i kommunen tilldelades den något annorlunda och ganska begränsade tomten i kvarter Kajaken 2, mellan tät kvartersbebyggelse, innebar det vissa utmaningar. Tomtytan var inte bara liten den var även triangulär i sin utformning.

– Vi ville få ut så mycket som möjligt av gårdsytan och med tanke på lekytekrav placerades därför byggnaden i en av spetsarna, som därmed blev triangelformad. Cirka 400 kvadratmeter av ytan på taket används som lekyta för de små barnen. De större barnen får markytan som sin lekplats, förklarar Sixten Westlund.

Lokalytan är totalt cirka 1200 kvadratmeter. Förskolan har fyra avdelningarna med plats för 80 barn; två avdelningar för mindre barnen på plan två och de större barnen i de två avdelningarna på markplan.

I Karlstad finns en politisk vilja att bygga i trä och därför är förskolan en träbyggnad. Stommen och vissa väggar består av massivt trä. Träfasaden är målad i stark orange kulör som syns väl. Runt lekytan på taket finns ett staket som en förlängning av fasaden. Här finns också en balkong med inbyggd sovplats i norra delen där barnen kan vila middag utomhus.

– Vi har varit med från lokaliseringsutredningen, via konceptskisser och fram till färdig byggnad. Vi inspirerades av farlederna med båtar som seglar förbi i närheten och lät formge en förskola med runda hörn som påminner om en farkost eller en båt, säger Sebastian Fors, arkitekt på Sweco Architects.

Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.

– Eftersom förskolan ligger centralt i city har vi fått hållbara transporter med i projektet automatiskt. Det finns inga parkeringsplatser. Det enklaste sättet att lämna och hämta sina barn är med cykel eller gående. Det gäller även personalen, tillägger Sixten Westlund.

Entreprenaden har drivits som ett partneringsprojekt med Peab Sverige som totalentreprenör. Det har gjort att samtliga inblandade parter har varit delaktiga från budget till slutresultat. Som stöd i projektet har man haft systemhandling som utvecklats till bygghandlingar samtidigt som justeringar gjorts under tiden som projektet har vuxit fram.

– Det finns inte många referenser på detta projekt, men vi tror att det kommer efterföljare, tillägger Sebastian Fors.

Fakta:

Cityförskola Karlstad

Byggperiod: våren 2017-sommaren 2018

Byggherre: Karlstad kommun

Totalentreprenör: Peab Sverige

Arkitekt: Sweco Architects

Foto: Sebastian Fors