Nyheter

Pengar till kyrkans kulturarv fördelas i Linköpings stift

Linköpings stift har fördelat 46,3 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och 7,53 miljoner kronor i kyrkounderhållsbidrag 2019. Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 80 ta del av ersättningen detta år.

Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till drygt 80 miljoner kronor. Församlingarnas egeninsats i dessa projekt beräknas alltså till ca 26 miljoner kronor. Men deras sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

Några exempel på projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

Boxholms kyrka, renovering av fasad
Norra Solberga nya kyrka, renovering av blyspröjsade fönster
Odensvi kyrka, renovering av fasad
S:t Johannes i Norrköping, invändig renovering

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrktomter.

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2019. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 46,3 miljoner kronor och disponeras under åren 2019 och 2020.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB) är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,41 miljoner kronor årligen, varav 20 % disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder.

På bilden:
Boxholms kyrka får kyrkoantikvarisk ersättning för fasadrenovering.