Nyheter

Stöldvåg av verktyg och maskiner

Just nu förlorar företag över hela landet tiotusentalskronor i stöldvågen av verktyg och maskiner ur arbetsbilar och på byggarbetsplatser. Med Skandinavisk utrustning- och spårningsenhet kan du som ägare följa tjuvens resa med dina ägodelar och återfå utrustningen.

Inbrott på byggarbetsplatser har ökat med 56 % sedan 2014, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Bara under september stals verktyg och maskiner för 250.000 kronor i Oskarshamn, 56.000 kronor i Trelleborg och 160.000 kronor i Kalmar. Det är containrar, verktygsväskor fulla med olika arbetsverktyg, skruvdragare, sticksågar och spikpistoler som förlorats.

Stöldhärvan påverkar givetvis hela företaget med den plötsliga stora kostnaden för nya inköp, servicebilar som måste återställas och inte minst alla projekt med tighta deadlines som riskerar att inte bli klara i tid. Men det finns en Skandinavisk utvecklad GPS-teknologi för att spåra ägodelarna när de har försvunnit, det förutsätter dock att teknologin används innan stölden sker.

Teknologin övervakar utrustningen dygnet runt
Teknologiföretaget ABAX har utvecklat en utrustnings- och spårningsenhet som både varnar ägaren när utrustningen lämnar ett förbestämt område och som också lokaliserar utrustningen dygnet runt.

GPS-spårningsenheten monteras på utrustningen och ger personen som är administratör för maskiner och verktyg möjligheten att se var de befinner sig i en digital karta. Administratören kan också lägga till vilket område som utrustningen brukar befinna sig i och få en varning skickad till sig om utrustningen lämnar området. Vid stöld kan administratören enkelt gå in på den digitala kartan och få exakt position av utrustningen, samt få hjälp av ett vaktbolag som tar över ärendet och ser till att utrustningen kommer tillbaka till rätt ägare.

Teknologiföretaget ​ABAX har utvecklat en utrustnings- och spårningsenhet som varnar ägaren när utrustningen lämnar ett förbestämt område.
Foto: Morten Rakke