Nyheter

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är nominerade till Linköpings näringslivsdiamant 2018

Åhlin & Ekeroth är ett av tre nominerade företag till utmärkelsen Linköpings näringslivsdiamant, ett av de absolut mest åtråvärda priserna vid Linköpings Näringslivsgala.

Linköpings näringslivsdiamant som delas ut av Linköpings kommun går enligt Näringslivsgalan till en företagare, företagsledare eller ett företag som visat förmåga till långsiktig tillväxt och utveckling, och som genom aktiv samverkan har inspirerat andra och bidragit till att utveckla Linköpings näringsliv.

Genom stort engagemang, ansvarstagande och gott ambassadörsskap är årets näringslivsdiamant en lokal förebild som positionerat Linköping, och som bidragit till att stärka devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.

Motivering till varför just Åhlin & Ekeroth nominerats:

”I mer än 30 år har Åhlin & Ekeroth bidragit till att förverkliga Linköpings idéer och bygga vår stad. När vi nu står inför en av våra största stadsomvandlingar någonsin, drivs deras verksamhet av att bygga inkluderande och skapa förutsättningar för alla att bo i Linköping. Med ledord som kvalitet, kompetens, utveckling och laganda är Åhlin & Ekeroth ett genuint företag med kunden, medarbetarna och Linköping i fokus.”