Nyheter

Sexton lägenheter i tre trähus i Tjörns nya ekoby

I Höviksnäs på Tjörn växer Tångeröds ekoby fram. Ett ovanligt bostadsområde där strävan efter en social och ekologisk helhet står i centrum. Nu är den första etappen i området färdigställd och inflyttad. Sexton lägenheter fördelade på två plan i tre långsmala bostadshus, med en stomme av korslimmat trä och en kiselbehandlad träfasad. Husen innehåller många smarta ekologiska lösningar.

Bakom Tångeröds ekoby står en konstellation av engagerade lokala aktörer, däribland Inobi som tagit fram konceptet för området, ritat husen och leder projektet, berättar Magnus Pettersson, arkitekt och projektledare på Inobi:

– Tångeröds ekoby och BRF Ängshusen bygger på en verklig laginsats för oss som litet kontor. Det har varit många nya utmaningar och projektet har involverat ett flertal av våra medarbetares olika kompetenser i olika faser. För vår egen del har detta inneburit att vi har byggt upp vår erfarenhet av att genomföra och ta ansvar för byggprojekt hela vägen från koncept, gestaltning och projektering till marknadsföring och att fullt ut ta rollen som byggherre i ett egenutvecklat projekt.

Ansvariga arkitekter för Ängshusen är Fanny Sernhede och Kajsa Brosché, två erfarna bostadsritande arkitekter som i sin tur har arbetat i en tät dialog med bygghantverkaren Mats Anderses från Karl-Ers Utveckling, som har varit en av flera partners i utvecklingen av projektet. Entreprenaden har utförts av Hansson & Söner.

– Genom det här samarbetet har vi kunnat få till många fina detaljlösningar som bidrar till helhetsupplevelsen, utan att kostnaden sprungit iväg, berättar Fanny Sernhede. Husen är uppförda i gedigna, ekologiska och förnybara material. Vi vill att man ska uppleva att detta är trähus inifrån och ut. Innerväggarna utgörs av den slipade insidan av stommen i massivträ som har vitlaserats. Som isolering används cellulosa och väggarna innehåller ingen plast. En extra kvalitet som uppskattats av boende är att lägenheterna på plan två har loft med takfönster. Detta är ett ”bonusutrymme” som kan användas till allt från en gästsäng till ett hemmakontor.

Andreas Eklöf är vd på Inobi:

– Vi är väldigt stolta över att har tagit oss ända hit, trots en tuff marknad. Vi har lyckats förena höga ambitioner att bygga väldigt bra, välja ekologiska material och tekniklösningar och samtidigt se till att priset inte springer iväg. Husen har fått en bra blandning av boende med olika åldrar och bakgrunder. Nu bygger vi vidare på det vi har lärt oss. I nästa etapp, BRF Gläntan, som säljstartade nu i augusti, tar vi spjärn mot våra erfarenheter från BRF Ängshusen och fortsätter utveckla Tångeröds Ekoby. Vi hyser även förhoppningar om att genomföra en etapp som innehåller byggemenskaper, experimentbyggande och självbyggeri och i kommande etapper planeras ett gemensamhetshus, som kan bli en social knutpunkt både för området och för Höviksnäs i stort.

Tångeröds ekoby lämnade under sommaren ett positivt bidrag till landets energiförsörjning, berättar Magnus Pettersson:

– Vi byggnadsintegrerar solceller och låter panelerna bilda färdiga yttertak. Det är ett elegant och effektivt montage, men är också en ekonomiskt smart lösning för de boende. Under de första tre månaderna i drift producerade solcellsanläggningen mer än dubbelt så mycket energi som husen förbrukade under samma period. Genom energieffektiva hus och en egen elproduktion från taken är Tångeröds ekoby därmed under delar av året en nettoproducent av el.

– Idag är en ny generation av smarta, moderna och hållbara boendemiljöer under framväxt i Sverige och i den förändringen är vi på Inobi drivande. Det tror jag beror på att vi har en lite ovanlig kombination av ett stort intresse för miljö och social hållbarhet parat med erfarenheter av att utveckla, finansiera och själva genomföra projekt, det säger arkitekten Erik Berg, som för Inobis räkning medverkar i ett flertal ekobyar och ekoboenden.