Nyheter

Nybyggnadsprojekt i Växjö nomineras till träbyggnadspris

Midrocs och Växjöbostäders gemensamma bostadsprojekt Vallen i Växjö har nominerats till Växjö kommuns Träbyggnadspris. Priset delas ut i syfte att belöna, uppmuntra och sprida kunskap om träbyggnation.

Bostadsområdet Vallen ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön. Det består av 26 radhus i två plan och 172 lägenheter i flerbostadshus, fyra till åtta våningar höga. Samtliga hus har byggts med träbyggnadsteknik. Stort fokus har lagts på att nyttja det natursköna läget för att skapa utblickar över både skog och sjöar.

Nomineringen avser Vallen Norra, den andra utbyggnadsetappen som utgörs av flerbostadshusen.

– I projektet Vallen har vi velat visa att det är möjligt att skapa väldigt fina boendemiljöer och samtidigt effektivisera byggprocessen av bostäder i trä, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc. Vi har också låtit byggnaderna få en arkitektonisk särprägel med modern träkänsla.

– Vallen är ett gott exempel på ett bostadsområde med stora förutsättningar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet tack vare blandade upplåtelseformer, höga boendekvaliteter och modern arkitektur i trä, säger Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder.

Växjö kommuns nyinstiftade utmärkelse delas ut för första gången den 25 oktober. Det går till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggande och god arkitektur. Övriga nominerade är bostadssrättsprojekten brf Pelarsalen och brf Strandsnäckan.

-Tre fantastiska projekt som alla är unika, tillhör den moderna trästaden och är del av anledningen till att Växjö blivit utnämnd till årets arkitekturkommun 2018, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Juryns motivering till nomineringen av Vallen:

”De fem charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden. Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck. Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline.”

Fakta:
Bostadsområdet Vallen består av 26 radhus och 172 lägenheter på Sjövallavägen i Växjö.

Fastighetsutvecklare: Midroc och Växjöbostäder

Arkitekt: Arkitektbolaget

Entreprenör, Midroc: GBJ Bygg AB

Entreprenör, Växjöbostäder: Värends entreprenad

Midroc har tidigare utvecklat projektet Limnologen, 134 bostadsrätter uppförda med massivträstomme. Det belönades med Sveriges arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris 2009, Utmärkt svenskt träbyggande och Stora samhällsbyggnadspriset 2010 samt blev nominerat till Träpriset 2012.

Midroc bygger nu ytterligare 75 bostäder i kvarteret Ekologen och planerar för nästa bostadsprojekt, kvarteret Biologen, med 134 bostäder i Växjö. Samtliga projekt uppförs i träbyggnadsteknik och med stora inslag av trä i fasaderna.

Foto: Mats Samuelsson