Nyheter

Montage i full gång på Lingenässkolan i Kristianstad

Att bygga skolor för hållbarhet och bra miljö är en av våra styrkor. Här presenterar vi stolt det lyckade montaget av Lingenässkolan i Kristianstad som kommer stå klar till höstterminen 2019.

Skolan kommer att inrymma cirka 800 elever och 150 personal och är på sammanlagt 9390 m² verksamhetsyta. Skolan kommer att bestå av sex sammankopplade huskroppar, där Starka levererar fyra av byggnaderna i prefabelement.

I de sex huvuddelarna inryms lektionssalar, fritidshemsverksamhet, matsalar, storkök, slöjdsalar, idrottshall och andra utrymmen.

Foto: Anders Norsell