Nyheter

Strøm Gundersen Vestfold bygger 47 lägenheter på Nøtterøy

Strøm Gundersen Vestfold, där AF Gruppen är huvudägare, har fått i uppdrag att uppföra lägenhetsprojektet Signaturhagen på Nøtterøy. Uppdragsgivare är Signaturhagen Nøtterøy.

Kontraktet omfattar projektering och byggnation av 47 lägenheter med parkeringsgarage, vinterträdgård, gemensamma utrymmen och utomhusarbeten. Kontraktet utförs som en totalentreprenad i samverkan och har ett värde av ca 125 miljoner NOK exkl. moms.

Försäljningen av lägenheterna har redan startat. Förväntad byggstart är Q3 2018.