Nyheter

Lilla Staden i Vimmerby

Lilla Staden är namnet på boendet som ligger vid parken ”Astrid Lindgrens Värld” i Astrid Lindgrens födelsestad Vimmerby. En sekelskiftesstad byggs etappvis upp. Den första etappen med 30 hus och 230 bäddar stod klar inför sommaren 2017. Den andra etappen kommer att stå klar nu till sommaren.

– Tanken är att behålla känslan från parken till bostäderna gästerna kommer att bo i, berättar Joakim Johansson, vd för Astrid Lindgrens Värld. Villa Villekulla från sagan om Pippi Långstrump är en förebild. Vi har haft en utvecklingsperiod för att hitta rätt och skapa en unik boupplevelse. Vi kom fram till från en mindre bod med en boyta på 23 kvm till Villan på 80 kvm där alla håller samma standard. Det har också varit mycket viktigt att skapa miljöer som stimulerar till lek. Därför har vi byggt in möjligheterna till lek i gränderna, på bakgårdarna samt även i husen.

Böckerna lever i byn

Planer finns nu på den tredje etappen. Byggstarten är ännu inte fastställd. Man först vill höra gästernas reaktioner på de första etapperna.

Inom teateravdelningen finns det 120 medarbetare och därutöver sju hästar, duvor och griseknoen, inte att förglömma, samt 26 barnskådespelare. Det är inte illusionen av Astrid som är viktigt utan illusionen av att gästen är mitt i Astrids olika berättelser om t.ex. Emil i Lönneberga och hos Madicken på Junibacken.

– Målet är att levandegöra berättelserna. Barnen har också möjlighet att leka med karaktärerna. Det är unikt att kunna prata med personerna som är beskrivna i böckerna. Barn har här också möjlighet att lära känna andra barn och få nya kompisar. Huvudgästen i Astrid Lindgrens Värld är barnen och möjligheten till lek, säger Joakim Johansson.

Släkten investerar

– Detta är en stor investering för ägarna som också är barnbarn till Astrid Lindgren, berättar Jonas Östgren, arkitekt på Wall to Wall Arkitektur och Form AB. Vi kom in i bilden för tre år sedan med uppdraget att skapa ett boendekoncept med en gedigen känsla. Boendet skulle knyta an till parken och vi bestämde oss för sekelskiftesstil, slutet av 1800-talet fram till 1930. Vi har valt fem olika hustyper. Villan, Längan, Byhuset, Torpet och Boden.

Längan och Byhuset är avsedda för två familjer. De övriga för en familj där exempelvis Villan är på 80 kvadratmeter med en liten övervåning och i en stil som en klassisk villa.

Att gifta ihop boendet med parken har varit en viktig del. Känslan att leva kvar i miljön från parken har varit grunden. Respektive hus har getts sin egen identitet såsom val av fasadfärger, paneler, fönsterspröjs, olika typer av nockbräder, vindskivor eller foder som varierar från hus till hus. Det gör att varje hus får sin prägel och upplevelsen blir gedigen och verklig.

Taken är också tidsenliga. Gammalt taktegel har köpts in från slutet av 1800-talet och sekelskiftet. Därutöver har man arbetat med plåt på vissa hus och takpapp samt shingel-takpapp i rutat mönster som var vanligt förr i tiden.

Trovärdig arkitektur skapar känslan

– Utmaningen har varit att få till rumsligheten för fem till sex personer. Det har vi lyckats med genom att de flesta sängenheterna är inbyggda i kabysser som har integrerats i snickerierna med en bröstning av pärlspont och lister från den tiden. Allt detta bidrar till en genuin historisk känsla.

– Ledningen på Astrid Lindgrens Värld ska ha en stor eloge för att ha vågat släppa loss och så noga som möjligt följa vår valda arkitektur, samtidigt som det är viktigt att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Det gäller att trolla lite ibland då det kan vara en utmaning att hitta gångbara och ekonomiskt försvarbara material som är från tiden. De små trädgårdarna runt husen har parkens egen personal lyckats förträffligt med, säger Jonas Östgren.

För Astrid Lindgren var det mycket viktigt att alla barn skulle få möjligheten till lek. Den möjligheten uppfylls både i parken och nu i den Lilla Staden.

FAKTA:

Byggherre: Astrid Lindgrens Värld AB

Arkitekt: Wall to Wall Arkitektur och Form AB

Byggentreprenör: Astrid Lindgrens Värld AB i samarbete med Vimmerbyhus