Nyheter

Ny sporthall i Göteborg

Göteborgs Stad Idrott & Föreningsförvaltning bygger en ny sporthall vid Lundenskolan i stadsdelen Lunden i Göteborg.

Lundenhallen byggs jämte Lundenskolan och kommer att ha utrymmen för innebandy och handboll. Ett café kommer också att rymmas i hallen. Det byggs även en separat gymnastikhall, som får en trampolin. Hallen får 500 läktarplatser, vilket gör den lämplig även för lite större sportevenemang.

När hallen är klar kommer den att fungera som matchhall för bland andra Göteborg Innebandy.

Även Skövde Gymnastikförening kan komma att använda sporthallen. Beslut kommer att fattas i juni i år.

Byggledare för projektet är Norconsult AB. Generalentreprenören är Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB. Arkitekter är Nylin & Myhrberg GI AB.

Detaljplanen för Lundenhallen var klar i december 2012. Enligt detaljplanen ersätts de grusplaner som tidigare funnits vid Lundenskolan med den nya sporthallen och en ny bollplan. Sporthallen byggs ihop med en befintlig gymnastikhall.

Efter att detaljplanen var klar hände inte så mycket förrän hösten 2017, men sedan gick det fort.

Byggtiden för sporthallen är kort. Byggstarten var i september 2017. Projektet skall vara helt klart i juni 2018. Den nya sporthallen får en bruttoyta på 3600 kvadratmeter. Projektet beräknas kosta 68 miljoner kronor.

— Vi hade ett startmöte två veckor efter att vi fått jobbet, berättar Tord Karlsson, platschef vid Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB. Vi hade bara två veckor att ta fram dokumentation, titta på miljöfaktorer, och göra en tidplan.

Vatten- och avloppsledningar gick tidigare genom planområdet och behövde därför flyttas.

— Vi fick dra om på utsidan, berättar Tord Karlsson.

Det behövs gott om utrymme i en idrottshall. Istället för att bygga på höjden, hittade man en alternativ lösning.

— Istället för att höja taket sprängde vi ner golvet, berättar Tord Karlsson.

Projektet miljöcertifieras inte, men det följer Göteborgs Stads miljökrav, vilket ungefär motsvarar Miljöklass Silver.

Tillfart till sporthallen sker över Lundenskolans skolgård. Därför begränsas infarten under dagtid.

— Vi hade transporter genom skolgården, berättar Tord Karlsson. Säkerheten var en utmaning. En vakt gick med varje transport.

Försiktigheten lönade sig. Projektet har fortskridit helt utan olyckor eller incidenter.

— Det svåraste var att ansluta de nya delarna till den befintliga gymnastiksalen, säger Tord Karlsson. Det var berg vid en gavel. Det var vi tvungna att skjuta bort. Vi fick också göra grundförstärkning på den befintliga gymnastiksalen.

Lundenskolan invigdes 1914, och bestod då av en skolbyggnad. Den befintliga gymnastiksalen byggdes 1926. En tredje skolbyggnad, Nya Lundenskolan, uppfördes 1946. Totalt har skolan plats för 550 elever.

Arbetet har gått fort, och projektet har fungerat mycket bra.

  Nyckeln till att klara den korta byggtiden, var det goda samarbetet mellan betong- och  markentreprenörer, avslutar Tord Karlsson.

FAKTA:

Nybyggnad av sporthall vid Lundenskolan i Göteborg

Tidplan: sep 2017 — juni 2018

Byggherre: Göteborgs Stad Idrotts- & föreningsförvaltningen

Byggledare: Norconsult AB

Generalentreprenör: Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB

Arkitekt:  Nylin & Myhrberg GI AB

Kostnad: 68 miljoner kronor