Nyheter

LAB Entreprenør bygger 129 lägenheter i Bergen

LAB Entreprenør, ett dotterbolag till AF Gruppen (AFG), har ingått avtal med Skiparviken AS om byggnation av ett bostadsprojekt i Skiparviken i stadsdelen Fana utanför Bergens centrum.

Bostadsprojektet Skiparviken är utvecklat i samarbete mellan LAB Entreprenør och Profier och riktar sig till bostadsköpare i Bergen med omnejd.
Avtalet gäller två områden som utvecklas löpande och omfattar uppförandet av 129 lägenheter fördelade på tio byggnader med underjordiska parkeringar.

Projektet genomförs som totalentreprenad och kommer att ha ett kontraktsvärde på omkring MNOK 324 exkl. moms. Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2018 och färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2021. Tillräcklig förhandsförsäljning har uppnåtts för byggstart.