Nyheter

Godkänt investeringsstöd för Eidars nya kvarter Gulsparven i Trollhättan

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag har i dagarna fått besked om att Länsstyrelsen godkänner bolagets ansökan om investeringsstöd för nybyggnationen i kvarteret Gulsparven. Kvarteret ligger i stadsdelen Dannebacken och 164 nya hyresrätter kommer stå klara för inflyttning i oktober 2019.

Eidar är beviljat ett bidrag på sammanlagt ca 30,5 miljoner kronor vilket innebär att hyresnivån kommer att kunna sänkas med i storleksordningen 8% från ursprunglig nivå.

– Vi är givetvis väldigt glada över beslutet och att vi får möjlighet att erbjuda våra hyresgäster en lägre hyresnivå i våra nyproducerade hyresrätter, säger Urban Blom VD för AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag.

Gulsparven kommer att bestå av 7 stycken flervåningshus, s k punkthus, och två radhuslängor. Kvarteret kommer att rymma allt från ettor till fyror, ett LSS-boende samt ett Trygghetsboende med 22 lägenheter. På uppdrag av Trollhättans Stad bygger Eidar även en förskola på området.

– Arbetet i kvarteret löper på enligt plan och uthyrning kommer att starta under september månad. Alla kontrakt kommer därmed att tecknas utifrån den lägre hyresnivån redan från början, säger Stefan Jansson, Fastighetsutvecklingschef på Eidar och projektledare för Gulsparven.

Gulsparven är en del av Eidars satsning Hem till framtiden, som innebär att bolaget ska bygga minst 1000 nya hyreslägenheter runt om i Trollhättan de kommande åren för att bidra till att staden kan utvecklas och växa till
70 000 invånare år 2030.