Nyheter

Engelska skolan i Sundsvall byggs ut rejält

Över 5000 barn står i kö för att komma in på skolan – därför bygger Internationella Engelska skolan i Sundsvall 15 nya klassrum, ny sporthall, ny matsal och nytt kök.

Engelska skolan är en av de populäraste i Sundsvall och har expanderat sedan starten 2009. Från början hade man plats för 250 elever och nu inhyser man 800 grundskolebarn som trängs i Mitthögskolans gamla byggnader i Västhagen. För att få mer plats hyr man intilliggande Folkets hus lokaler, men det räcker inte. Nu pågår en utbyggnad som gör att skolan inte bara blir störst i Sundsvall, utan också en av Sveriges största grundskolor.

– Det är roligt för Sundsvall och bra att vi på skolan kan göra den här satsningen. När allt är färdigt kan vi ta emot 1100 elever. Vi får en ny tillbyggnad på över 5500 kvadratmeter, 15 nya klassrum, ny idrottshall, tillbyggd matsal, nytt kök, nytt personalrum och ett nytt bibliotek, säger rektor Pascal Brisson till st.nu.

Stor upprustning

Utomhus genomför man också en stor upprustning och anlägger en fotbollsplan, en multisportarena, nya lekområden och nya lekplatser.

Expansionen behövs eftersom söktrycket är extremt hårt bland alla elever som köar för att få börja på Engelska skolan. 5200 barn står i kö och i dagsläget kan man bara ta emot var sjätte elev som vill in.

I augusti i år ska det vara helt färdigt för inflyttning i de nya lokalerna.

Expansionen av Engelska skolan innebär tre idrottssalar, ett eget kök, en ny skolbyggnad på 5000 kvadratmeter för de yngre eleverna samt två nya fotbollsplaner. Skolan planerar även att bygga ut den befintliga skolbyggnaden med en större matsal och fler klassrum för estetiska ämnen. Skolan kommer organisatoriskt att vara en skola med en rektor.

Beprövade rutiner

Internationella Engelska Skolan har lång och djup erfarenhet inom utbildning och är nu på sitt 21:a år som friskola i Sverige. Man har beprövade rutiner och metoder för att omvandla sina övertygelser till verklighet.

Här några:

Behärska engelska språket – Upp till hälften av undervisningen sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum.

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära – Man har ordningsregler, ”Code of Conduct”, som signeras av föräldrar och elever. Rektorn ska vara närvarande, synlig och aktiv under skoldagen. Klassen samlas punktligt till lektion i led utanför klassrummet. Ordning råder i klassrummet.

Lektioner startar i tid

Höga akademiska förväntningar och ambitioner – Lektioner startar i tid och lektionstiden ska utnyttjas fullt ut, utan element som distraherar. Arbetsminnet hos varje elev måste kunna fokuseras på de uppgifter som ska utföras. Skolan håller noga reda på elevernas närvaro och mönster i frånvaro. Varje elev har en mentorlärare.

Källor: st.nu, Engelska skolan

FAKTA:
Engelska Skolan i Sundsvall
Tidsplan: Aug 2016– Aug 2018
Byggherre: Hemfosa Fastigheter AB
Hyresgäst: Internationella Engelska Skolan
Generalentreprenör: Ellextre Entreprenad AB
Generalentreprenör: Hus & Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB
Generalkonsult och arkitekt: Tyréns AB