Nyheter

Intea bygger nytt åt Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tecknat avtal om att hyra lokaler i en ny byggnad som håller på att uppföras på Campusområdet i Östersund. Inflyttningen är planerad till våren 2019.

Den nya byggnaden uppförs i norra delen av området och omfattar en sammanlagt uthyrningsbar yta om 760 kvm. Drygt halva huset hyrs av Naturvårdsverket men nya lokaler kommer även att kunna erbjudas andra hyresgäster. Byggnaden uppförs med högt ställda krav på miljö och energieffektivitet. Bland annat kommer byggnaden att förses med en solcellsanläggning. Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Intresset för nya etableringar på Campusområdet är mycket stort. Intea fortsätter arbetet med att utveckla området för befintliga och nya hyresgäster. Stor vikt läggs vid att bevara den historiska karaktären i området samt främja innovations- och miljösatsningar.

– Det känns jättespännande att få vara med och ta fram en helt ny byggnad åt Naturvårdsverket där vi kan förverkliga visionen om att skapa långsiktigt hållbara fastigheter med högt ställda krav på miljö och innovation, säger Thomas Fuchs, platschef Intea Östersund.