Nyheter

Peab bygger kvarteret Sprinten i Vara

Peab har fått uppdraget att tillsammans med Vara kommun utveckla kvarteret Sprinten till en kulturell mötesplats i direkt anslutning till Vara konserthus. Projektet rymmer flera delar och kontraktssumman uppgår totalt till 185 MSEK.

I kontraktet mellan Peab och Vara kommun ingår om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiets lokaler, att bygga nya skollokaler till gymnasieskolan Academy of Music and Business (AMB), ombyggnad av Vara konserthus samt nybyggnad av en så kallad blackbox – ett rum med förstärkt akustik anpassat för scenkonst.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Projektet färdigställs etappvis och beräknas som helhet stå klart hösten 2019.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018.

Illustration: Dahrén arkitekter AB