Nyheter

Stort intresse för billigt byggande i Berga i Linköping

Många byggherrar har visat intresse för att bygga i Berga. Målet med det nya området är en stadsdel där en stor andel av bostäderna har överkomliga hyror.

En markanvisningstävling har hållits där många byggherrar kommit in med anbud. Samhällsbyggnadsnämnden utökar nu antalet byggherrar som tilldelas via denna markanvisningstävling till sex, jämfört med tidigare beslut om fem.

– Det är positivt att intresset är så stort för det här projektet. Det visar att även de som bygger inser att vi måste få fram bostäder som fler har råd att bo i, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Elias Aguirre (S).

Projektet i Berga ska bli ett nationellt exempel på hur man kan bygga bostäder för alla. För att nå målet finns ett hyresnivåkrav för de hyresrätter som byggs inom stadsdelen.

Utvärderingen av de inkomna anbuden i markanvisningstävlingen pågår. Under hösten 2018 kommer vinnande byggherrar att arbeta fram ett stadsbyggnadskoncept och kring årsskiftet 2018/2019 väntas arbetet med detaljplanen starta.

När antalet byggherrar utökas till sex, innebär det att byggrätter för totalt 475 lägenheter, fördelade på sex tilldelningsområden, tilldelas i den här omgången. Senare kommer ytterligare byggrätter för 25 radhus att tilldelas.