Nyheter

Signalisten moderniserar i Ritorp i Arenastadens närhet

Ritorp i Solna är en del av Ulriksdal som med sin närhet till Brunnsviken, Friends Arena och nya shoppinggallerian Mall of Scandinavia har fått ett ökat attraktionsvärde. Flera hyresfastigheter i Ritorp renoveras nu för fullt av bostadsstiftelsen Signalisten i Solna.

Husen i Ritorp är uppförda i mitten av 1950-talet, vilket innebär att den tekniska livslängden för bland annat VA-system och elanslutningar är till ända och det behövs en uppgradering och modernisering. Läget är emellertid högattraktivt och allt mer centralt sedan Arenastaden uppförts och områdena intill bebyggts. Åldern på husen medför också att de har hög energiförbrukning och att de inte är energieffektiva.

Goda bostäder i fokus

Byggföretaget M3 Bygg är anlitad generalentreprenör och hela området beräknas stå helt färdigt under 2020. M3 Bygg arbetar med entreprenadverksamhet inom Storstockholm, med avsikten att vara en trygg partner genom hela byggprocessen, med målet att engagera och skapa värde.

Redan tidigare under åren 2014 – 2015 renoverades totalt 133 lägenheter i Signalistens låghus i Ritorp, Solna, och nu fortsätter arbetet med de resterande husen.

– Vi har ett inarbetat långsiktigt tänkande och de åtgärder som nu ska genomföras är nödvändiga för att vårt bestånd ska vara i bra skick för våra hyresgäster idag och för våra framtida hyresgäster, säger Thomas Olsson, projektchef fastighetsutveckling på Signalisten.

Sedan låghusen i Ritorp är åtgärdade återstår nu således områdets punkthus. Totalt innebär arbetet renovering och stambyten i drygt 200 bostäder, och berörda kvarter är Myran 3, med adresserna Fläderstigen 2-4 och Törnbacken 2, Getingen 1 med adressen Törnbacken 4-8 och Biet 2 med adressen Törnbacken 10. Bostäderna i det första färdigrenoverade huset på Törnbacken 2 beräknas klara för inflyttning under slutet av januari och början av februari 2018.

Kontinuerlig dialog med de boende

Signalisten har vinnlagt sig om att ha en nära och kontinuerlig dialog med de hyresgäster som är berörda av det omfattande renoveringsarbetet.

– Vi har i personliga möten med de berörda hyresgästerna erhållit en positiv feedback kring den pågående renoveringen. Vårt mål är långsiktig planering och aktiv dialog med boende och berörda och för att hålla våra bostäder och områden i toppklass är det här är nödvändiga åtgärder. Vårt moderniseringsarbete handlar om omsorg om våra hyresgäster idag och för våra framtida hyresgäster, avslutar Thomas Olsson.