Nyheter

Ny prognos Q3: Starkaste jobbprognosen från byggbranschen på sex år

Arbetsgivare i byggbranschen förväntar sig en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under sommaren. Sysselsättningstrenden för det tredje kvartalet ligger på +12 procent, den starkaste jobbprognosen på mer än sex år. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Rapporterna om en byggkris i Sverige återspeglas inte i jobbprognosen från byggbranschens arbetsgivare. Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft förväntas stå sig stark under sommaren, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Uppsving för byggbranschen
Sysselsättningstrenden för byggbranschen är +12 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig en rejält ökad jobbtillväxt under sommaren. Det är också den starkaste jobbprognosen från arbetsgivare i byggbranschen på över sex år. Prognosen innebär en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal, då arbetsgivare i branschen rapporterade en negativ jobbprognos på -9 procent. Sysselsättningstrenden för hela Sverige är +4 procent.

Positiva jobbprognoser från många branscher
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser inför sommaren. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +13 procent. Även energisektorn, finans-, fastighets- och uppdragssektorn och parti- och detaljhandeln tror på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet.

– Arbetsmarknadsbarometern visar en stor efterfrågan på arbetskraft i viktiga branscher som ger många utrikesfödda en fot in på arbetsmarknaden, vilket är angeläget då det råder kompetensbrist i Sverige. Politiker och vi arbetsgivare behöver prioritera frågan om kompetensförsörjning för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både nu och på lång sikt, säger Lars Forseth.