Nyheter

Det behövs mer debatt om vad som är god arkitektur

Kritiker menar att dagens svenska arkitektur är likriktad och alltför präglad av modernismens ideal. Majoriteten av arkitekterna själva håller med och anser att det behövs mer debatt och diskussion för att främja framstående och innovativ arkitektur i Sverige. Det visar Cembrits årliga undersökning där 100 arkitekter intervjuats av PFM Research.

Det finns kritiker som menar att svensk arkitektur är likriktad, att det finns en intolerans kring olika smakinriktningar och att god smak till stor del är lika med modernism. Sex av tio av arkitekter i undersökningen (60%) instämmer att det ligger någon sanning i kritiken.

Arkitekterna välkomnar mer debatt och diskussion om arkitektur i skola och samhälle. Det anses vara det viktigaste kriteriet för att Sverige ska bli mer framstående inom arkitektur. Därefter kommer att arkitekterna bör få mer inflytande i byggprocessen och att samarbetet mellan olika parter i byggprocessen förbättras.

Precis som arkitektundersökningen har visat tidigare år intar Danmark en särställning i Norden vad gäller innovativ och framstående arkitektur. 60 procent av de tillfrågade arkitekterna anser att Danmark leder i detta avseende. Motsvarande siffra för Sverige är nio procent, vilket ger en tredjeplats i årets undersökning.

– Vi tycker att det finns stor mångfald och innovation inom vår nish som handlar om skiv-arkitektur, men debatt behövs i branschen och på alla nivåer i samhället eftersom det handlar om att utforma de miljöer som vi ska leva i idag och i framtiden, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Om undersökningen:
Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra telefonintervjuer med 100 arkitekter (varav 50 män och 50 kvinnor) som ritar hus, vilket är ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Totalt är cirka 5 000 arkitekter verksamma i Sverige. I urvalet ingår inte landskapsarkitekter eller inredningsarkitekter.

Foto: Cembrit