Nyheter

Lokalförvaltningen lanserar Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt

Nu söker lokalförvaltningen i Göteborgs Stad efter innovativa leverantörer som vill vara med och skapa en världsunik klimatneutral byggnad. Syftet är att stimulera innovation och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Representanter finns på plats under Nordbygg på Stockholmsmässan 10–13 april.

Under den övergripande visionen ”Hoppet” arbetar lokalförvaltningen i Göteborgs Stad med att försöka åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnation. Rent konkret gäller det att uppföra en förskolebyggnad med minimalt klimatavtryck i allt från materialproduktion till transporter. Förskolan ska stå klar till 2021 och är ett initiativ som ska generera kunskap och bättre förutsättningar för fossilfritt byggande.

− Vi kallar det Hoppet eftersom det gäller så mycket mer än en enskild byggnad. Vi har uppdraget att driva på och förbättra förutsättningarna för hållbart byggande i Göteborg, och då använder vi detta konkreta byggprojekt som en spjutspets, säger Bodil Sjans, projektledare på lokalförvaltningen.

Konkret initiativ för fossilfritt byggande

Bakgrunden till satsningen är att bostäder och lokaler beräknas stå för cirka 36 procent av Sveriges totala energianvändning. Bostads- och lokalsektorn ligger alltså bakom drygt en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om Göteborgs Stad, eller Sverige för den delen, ska nå sina ambitioner med att drastiskt minska sin klimatpåverkan, är byggbranschen i stort behov av att utforska fossilfria material och processer.

− Vi vill bjuda in fler innovativa leverantörer som är redo jobba under hårdast möjliga kravställningar och livscykelanalyser för att åstadkomma klimatneutrala lösningar. Vi är fullt medvetna om att detta kommer innebära annorlunda samarbetsformer och osäker utgång, men så är det med innovationsprojekt överlag. Man måste vara redo att misslyckas för att uppfinna nytt, säger Nina Jakobsson Stålheim, utvecklingsledare, lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Hoppet på Nordbygg

Nordbygg pågår 10–13 april på Stockholmsmässan i Älvsjö. Under samtliga mässdagar finns representanter för Hoppet tillgängliga för möten i Materialbiblioteket – Stockholmsmässans permanenta utställningsyta för innovativa material och metoder. Mässan har medvetet skapat Materialbiblioteket just för att tillhandahålla en yta där fler samtal om hållbarhet och innovation kan ske mellan leverantörer och beställare inom byggbranschen.

− Vi har bjudit in lokalförvaltningen för att närvara under hela mässan i Materialbiblioteket, som i sig är en drivande mötesplats för val av hållbara material och metoder inom byggsektorn. Hoppet kan vara ett av de viktigaste byggprojekten just nu, just eftersom det är ett konkret försök att åstadkomma fossilfria processer i praktiken, säger Björn Florman, Creative Project Manager, Stockholmsmässan.

Bakgrundsfakta

Göteborgs Stad har ambitionen att vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att komma tillrätta med klimatproblemet. Detta konkretiseras inte minst i Klimatstrategiskt program för Göteborg, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050.

2017 gav kommunfullmäktige lokalförvaltningen i Göteborgs Stad i uppdrag att skapa en fossilfri förskola. Detta som steg till att konkretisera Klimatstrategiskt Program för Göteborg. I uppdraget står det att man ska ta hänsyn till alla material och produkter i en byggnad, likaså alla steg i processen som transporter och tillverkning. Syftet är att minimera klimatpåverkan i det här projektet och visa att det är möjligt. Och inte minst att driva på och stimulera branschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer.

Illustration: Liljewall arkitekter