Nyheter

Arbetskraftsbrist i Installationssektorn

Den 14 mars publicerades Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det visar på ett stort behov av arbetskraft i Installationssektorn.

–Branschen skulle kunna anställa 10 000 medarbetare här och nu. Men vi har också en bostadsbrist och ett behov av att renovera 800 000 lägenheter. 6 av 10 företag som inte lyckades rekrytera på grund av kompetensbristen tvingades tacka nej till jobb, förklarar Amanda Rafter Ekenman utbildningsexpert på Installatörsföretagen.

82% av Installatörsföretagens medlemmar som försökt rekrytera anser att det är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Det är den fjärde största bristen bland alla medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. 3 av 5 rekryteringar misslyckades på grund av kompetensbrist under det senaste året.

Företagen uppger den vanligaste orsaken till att en rekrytering inte genomförts är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet (83%). Det följs av brist på personer med rätt utbildning (61%) och arbetslivserfarenhet (50%).

Den mest eftersökta utbildningsnivån är utan jämförelse Gymnasieskolans yrkesprogram (82%), följt av yrkeshögskola (35%). Bara i 7% av rekryteringarna söktes en person med högskoleutbildning och det var också i de rekryteringarna minst andel av företagen upplevde att det var mycket svårt (22%).

Installatörsföretagen arbetar för att skapa fler vägar in i installatörsyrkena. Vi har bland annat, tillsammans med Sveriges Byggindustrier föreslagit ett system om företagslärling, där staten står för hela eller delar av utbildningskostnaden.

–Samtidigt skulle jag kunna önska att våra medlemsföretag skulle våga lite mer. Idag finns det till exempel stöd för att anställa unga och nyanlända som inte har yrkeserfarenhet genom en yrkesintroduktionsanställning. Jag vet att det kostar en del i form av tid och resurser men klarar man att tänka lite mer långsiktigt så kan man hitta många bra personer som inte vill något hellre än att jobba i installationsbranschen, avslutar Amanda.