Nyheter

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Luleå

Akademiska Hus investerar cirka 180 miljoner kronor för att bygga 199 lägenheter med plats för 266 studenter och forskare mitt på Campus Luleå. Med sitt centrala läge kommer bostäderna att utgöra ett campusnära boende som dessutom bidrar till ett attraktivare område med mer liv och ökad trygghet.

Akademiska Hus har i nära samarbete med Luleå tekniska universitet identifierat platsen där de nya student- och forskarbostäderna kommer att byggas. Bostadshuset Polstjärnan får en central placering inne på campus, i direkt anslutning till Regnbågsallén och med närhet till LTU:s verksamheter samt kommunikationer och service. Totalt rör det sig om 199 nya lägenheter som kommer att bestå av 132 ettor om drygt 25 kvadratmeter och 67 dubbletter på 41-44 kvadratmeter.

– Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder i regionen är stor och därför arbetar vi engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Det är viktigt för oss och för Sverige som kunskapsnation. Bostäder skapar ett tryggare och öppnare campus som blir levande dygnet runt, något vi strävar efter, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Att bidra till fler studentbostäder på och omkring campus är en viktig fråga för Akademiska Hus, eftersom bostäder är en avgörande faktor för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. Utifrån en inventering kan Akademiska Hus, sett över hela landet, medverka till att 11 000 student- och forskarbostäder produceras fram till 2021.Mellan 2021 och 2026 kan Akademiska Hus bidra till att ytterligare 10 000 student- och forskarbostäder skapas. Hur många av dem som bolaget bygger i egen regi är inte beslutat.

– Vi är glada att Akademiska Hus tar steget att nu även bygga bostäder på campusområdet. Det är en viktig pusselbit för att attrahera studenter och forskare till Luleå, säger Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå.

Bygget av de nya student- och forskarbostäderna i Luleå är planerat att påbörjas under våren 2018 med inflyttning årsskiftet 2019/2020. Detaljplanen för projektet vann laga kraft i februari 2017. Akademiska Hus målsättning är att bostäderna blockförhyrs av en annan part.

Skiss: Tirsén & Aili