Nyheter

Brf Sjögatan vann striden trots allt motstånd

…21 unika lägenheter cirka 100 meter från stranden i Falsterbo gick de fem byggherrarna i Wakefast AB segrande ur striden. Kommun och myndigheter stod bakom projektet, som fördröjdes åtta år. Nu är alla utom tre lägenheter inflyttade.

Att vara byggherre är inte alltid det enklaste, även om alla tillstånd är klara och arkeologiska undersökningar genomförda. Det fick Erling Pålsson, Mårten Edstrand, Kaj Grönvall, Håkan Ekvall och Anders Carlsson i projektutvecklingsbolaget Wakefast AB erfara när de 2007 förvärvade tomten på Sjögatan i Falsterbo.

– Trots att Vellinge kommun klubbade igenom byggprojektet i kommunfullmäktige överklagades beslutet i varje instans vilket gjorde att hela projektet har dragit ut på tiden fram till 2015 då vi kunde börja bygga. Det har kostat oerhörda summor, både för oss som byggherre och för samhället i stort. Nu är det sista markarbeten och planteringen genomförda och bostadsrättsinnehavarna har kunnat flytta in i den 21 lägenheterna sedan augusti i år, säger Erling Pålsson.

Platsen hade länge legat öde sedan det gamla Strandhotellet gick brann ner 1971. Själva byggnationen av de sex huskropparna på total yta om cirka 4000 kvadratmeter påbörjades januari 2016. Projektet har utförts som totalentreprenad av Erlandsson Bygg i Syd.

De sex byggnaderna varierar mellan 2,5 till 3,5 våningsplan och är strategiskt utplacerade för att smälta väl in i den unika miljö som utmärker Falsterbo. Lägenheterna är mellan 70 och 195 kvadratmeter i storlek och består av treor upp till sex rum och kök, beroende på hur lägenhetsinnehavaren vill dela in den.

Byggnaderna ligger som en grupp med där översta våningsplanet är etagelägenhet i ett par av husen. Den bakre byggnaden har fyra plan med indrag överst. De två mittersta byggnaderna har tre plan med indrag.

Fasaden är antingen vitputsade eller av tegel i skånsk traditionell stil. Den skånska taktraditionen återfinns i de svarta papptaken ned ribbor som ligger under pappen. Mittenbyggnaderna har sedumtak som ger grönska och fördröjer vattenavrinningen. Båda husen i mitten har generösa takterrasser.

Planlösningen invändigt är öppen och lägenheterna har utformats så att kök och vardagsrum fånga ljuset från tre sidor. Husen är ganska smala och slanka, vilket härstammar från gammal skånsk tradition. Trägolven är ljusa och materialvalet i köken består av stenkeramik och skåpsluckor har mellangrå nyans. Hela intrycket är ljust med skandinavisk klass.

– Det är inte så ofta det byggs flerfamiljshus i Skanör Falsterbo, vilket gör detta projekt tämligen unikt. Vägen hit har varit mödosam med alla protester, men vi har haft kommunen och övriga tolv tillståndsinstanser med oss, säger Mårten Edstrand.

Bild: Endast cirka 100 meter från stranden i Falsterbo ligger dessa sex huskroppar med 21 unika lägenheter som projektutvecklingsbolaget Wakefast AB har byggt trots stort motstånd från omgivningen. Kommunen och övriga instanser ställde sig bakom projektet.

Foto: Mårten Edstrand

Fakta:

 

Byggherre:Wakefast AB

Totalentreprenör: Erlandsson Bygg i Syd AB

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder i Malmö AB