Nyheter

Svenska Bostäder totalrenoverar tidstypiska loftgångshus i Rinkeby

…Svenska Bostäders två miljonprogramshus i kvarteret Lillkvarn i Rinkeby.

Vi renoverar hela fastigheten. Plus att vi gör iordning gården med nya ytor för lek, säger projektledare Peter Julin på Svenska Bostäder.

De två flerbostadshus som sedan tidigt hösten 2016 varit föremål för en genomgripande upprustning är miljonprogramshus från tidigt 1970-tal.

Med sammanlagt 130 lägenheter, som efter avslutad renovering får ett tillskott med 2 nya lägenheter. Det sistnämnda som resultat av en ombyggd lokal.

De två tidstypiska loftgångshusen ligger i Västerby Backe i Rinkeby. Fastigheter från 1972 som nu genomgår stambyten.

I fastigheterna byts även ventilationssystemen och nya fläktrum inreds. Till detta kan läggas totalrenoverad el plus hissbyten.

Vidare får samtliga lägenheter helt nya ytskikt. Upprustningen inbegriper alla gemensamma utrymmen, som den för fastigheterna gemensamma miljöstugan på gården och förrådsutrymmen.

Exteriört läggs nya tak och miljonprogramshusen får nyputsade fasader.

I ett byggprojekt upphandlat som generalentreprenad byts uppskattningsvis 800 fönster ut.

– Det här är 47 år gamla fastigheter och dags för en totalrenovering. Så att de ska hålla i 50 år till. Dessutom byggdes husen med 1972 års förutsättningar och då beaktades inte miljö och energieffektivitet. För att nämna några förutsättningar som finns idag 2017, sammanfattar Peter Julin på Svenska Bostäder.

Evakuerade hyresgäster

Den genomgripande renoveringen av fastigheterna i kvarteret Lillkvarn har gjort det nödvändigt att under byggtiden evakuera alla hyresgäster. Samtliga kommer dock våren 2018, enligt Peter Julin, att ha råd att flytta tillbaka till sina upprustade hus och nyrenoverade lägenheter.

– Hyran efter renoveringarna i Järva är framförhandlad i ett särskilt avtal mellan Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder, tillägger Peter Julin.

Åren 1970 till 1972 byggde Svenska Bostäder hus i Rinkeby med närmare 1300 lägenheter för drygt 3 000 boende. En stadsdel dominerad av fem områden med runt 20 bostadshus i varje område. Lamell- och loftgångshus med i första hand 2-3 våningar och fasader i gul puts eller vitt tegel.

Fakta

Projekt: Upprustning flerbostadshus, Rinkeby

Kommun: Stockholm

Byggherre: AB Svenska Bostäder

Generalentreprenör: Q-gruppen Bygg AB

Arkitekt: White Arkitekter

Tidplan: 2016-09-01 – 2018-04-30

Värde: 101 Mkr