Nyheter

Mölndals Innerstad tar form

…etappen byggs 145 lägenheter på det gamla handelsträdgårdsområdet utifrån tre olika koncept för tre bostadsrättsföreningar.

– Redan för tio år sedan fanns det planer för detta projekt och ett helt nytt centrum, berättar Fredrik Ståhlberg, projektledare på Riksbyggen i Göteborg. Mölndals kommun har därefter köpt upp marken och gjort en detaljplan för nuvarande byggnation. Av NCC fick vi för tre år sedan en inbjudan att bygga ett kvarter mitt i staden med känslan av att också bo i en grön oas.

De tre föreningarna byggs ovanpå Mölndal Galleria där det kommer att finnas cirka 70 butiker, caféer och restauranger. Det blir en unik känsla att från sin lägenhet ta hissen rätt ner i gallerian. Som kontrast till det livliga centret skapas en förhöjd innergård i sydvästläge.

Bo och trivas

– Vi bygger efter devisen ”rum för hela livet”. Det betyder att man i princip ska kunna bo i området hela sitt liv. Brf Tigeröga är delen med mindre lägenheter och där många är förstagångsköpare. Brf Grandalia har de största lägenheterna och är för de som står mitt i livet. Brf Rosenrot är Riksbyggens Bonumkoncept där en i familjen är minst 55 år. Blomsternamnen på kvarteret är kopplade till handelsträdgården som tidigare låg här, berättar Fredrik Ståhlberg.

Produktionen är nu i full gång och man räknar med att den första inflyttningen kommer att ske under sommaren 2018. Gallerian kommer att stå klar i september 2018 och den sista inflyttningen till bostäderna kommer att ske i kvartal ett 2019.

Mölndals Innerstad förstärks

-Stadsmässighet, täthet och variation är några av de väsentliga utgångspunkterna som ligger till grund för utformningen av Mölndals Innerstad, berättar Anders Pettersson, arkitekt på Krook & Tjäder. Fokus kommer att ligga på en blandning av bostäder, handel och kontor. Det blir ett område som kommer att leva alla dygnets timmar då torget och de kringliggande gatorna förstärks.

Den befintliga bilbron, Mölndals Bro, får gatufasader både i norr och i söder och går därför från att vara en landsvägsbro till att bli en renodlad stadsgata. En uttalad ambition i utformningen är att länka samman gatunätet i markplanet med Mölndalsbro som går över E6an och då blir en naturlig del av den stadsmässiga miljön.

– Utmaningen i projektets fasadgestaltning har legat i att binda ihop galleria, p-våningar och bostäder till en sammanhållen helhet med stadsmässig kvalitet. Bostadsvolymerna har delats upp i olika höjder för att bli ett varierande och levande inslag i innerstadens stadsbild, säger Anders Pettersson.

Genom att bostäderna är byggda på gallerian och p-garaget innebär det att man också kommer upp en bra bit. Den förhöjda innergården blir bostädernas hjärta. Den är kreerad av landskapsarkitekter med växter och träd som ska bidra till att fjärilar och bin söker sig hit för pollinering. Allt för den goda miljön.

Kontakter som ger möjligheter

– Det öppna sydvästläget medger solljus in i området och ger en känsla av kvalitet och en privat oas för de boende mitt i innerstadens stadsmiljö. Samtliga lägenheter har balkonger och i Bonumprojektet är de inglasade utan extra tilläggskostnad. De lägre fönsterbröstningarna ger också den viktiga kontakten med gården, säger Anders Pettersson. Gården kommer att bli en samlande mötesplats över generationsgränserna där de olika målgrupperna studenter, barnfamiljer och äldre naturligt ska kunna mötas kring odlingsytor, lekplats och bouleplats.

Fakta:

Byggherre: Riksbyggen Göteborg

Totalentreprenör: NCC Sverige

Arkitekt: Krook & Tjäder

 

 

BILDTEXT:

Stadsmässighet, täthet och variation är några av de väsentliga utgångspunkterna som ligger till grund för utformningen av Mölndals Innerstad

Fotocred: Krook & Tjäder