Nyheter

Kanikenäsholmen – Karlstads nya bostäder med hamnkänsla

…i Karlstad bygger Magnolia Bostad bostäder med blandade upplåtelseformer i huskroppar av varierande våningshöjd och fasadmaterial.

Varvsverksamheten på Kanikenäsholmen i Karlstad kom igång vid mitten av 1800-talet.

När varvet vid Vättern år 1912 fick en slip blev kapaciteten storskalig med pråmbyggen och sjötransport av gods över Vänern och längs Trollhätte kanal till och från Göteborg.

Varvet lades ned i början på 1970-talet, men slipen och en del byggnader från varvets tid har bevarats vid omvandlingen av varvsområdet till bostadsområde.

Centralt bland fastighetsbolaget Magnolia Bostads tio nyproducerade bostadshus kommer sålunda en kulturskyddad, lägre, långsträckt hamnbyggnad att stå kvar som en påminnelse om en svunnen verksamhet.

– Vi blev erbjudna att köpa den här tomten och tycker att det är ett fantastiskt läge precis vid Vänern på det gamla varvsområdet! Säger affärsutvecklingschef Magnus Ericsson på Magnolia Bostad.

Längs gångavståndet till centrum i Karlstad ligger Löfbergs Lila och området Bryggudden, som även det exploateras för byggande och bostäder.

– Det här kommer på sikt att byggas ihop med stan, konstaterar Magnus Ericsson på Kanikenäsholmens byggherre Magnolia Bostad.

Totalt handlar här om 316 lägenheter fördelade på tio huskroppar med varierade våningshöjder och delvis skilda material. En arkitektur och miljö i Karlstads nya bostadsområde utformad av Radar Arkitektur & Planering i Göteborg.

Townhouse

Kanikenäsholmens 164 bostadsrätter ligger närmast kajen i hus på tolv och fem våningar.

De allra minsta huskropparna är två så kallade ”Townhouse” med vardera fyra bostadsrätter. Det ena med tegelröd fasad, det andra med gråvit.

– Själva utformningen med småhus här och tolv våningar där och olika huskroppar är styrt i detaljplanen.

Exteriört och i de yttre miljöerna sätter material som betong och även plåt vissa avtryck. Några huskroppar med hyresrätter och sadeltak, istället för flacka tak, är försedda plåtfasad. Plåt som sträcker sig upp över taket.

– Så att vi får den här lite marina varvskänslan. Sedan har vi lite varmare material i själva boendemiljön. Där jobbar vi en del med träpaneler och thermowood i entréer, på balkonger och terrasser.

I husen med hyresrätter och sadeltak har hösten 2017 hyresgäster redan flyttat in. Det är Slättö Förvaltning, ett fastighetsbolag inriktat på hyresbostäder, som står för uthyrning och förvaltning av hyresrätterna på Kanikenäsholmen.

”Bra mix”

Eftersom efterfrågan visade sig vara stor och de ursprungliga närmare 100 lägenheterna i det högsta huset snabbt såldes slut är nu även drygt 60 ytterligare lägenheter omvandlade till bostadsrätter förmedlade av Magnolia Bostad.

– Nu blir det en bra mix med i princip lika många bostadsrätter som hyresrätter. Det kommer att ske inflyttning succesivt ända fram till sommaren 2018, avslutar affärsutvecklingschef Magnus Ericsson på Magnolia Bostad.

Fakta

Projekt: Nybyggnad flerbostadshus, hyres- och bostadsrätter, Karlstad

Kommun: Karlstad

Byggherre: Magnolia Bostad AB

Totalentreprenör: Byggbolaget Värmland AB

Arkitekt: Radar Arkitektur & Planering AB

Tidplan: 2016-04-01 – 2019-03-31

Värde: 400 Mkr