Nyheter

Ett landmärke på höjden

…betydande landmärke som ger området karaktär. Kallhälls torg har fått ett rejält ansiktslyft med det nya Folkets hus, som står klart i dagarna, och många nya bostäder.

 För över tio år sedan började HSB planera området och arbeta med den nya detaljplanen i samarbete med JM. Målet och visionen har varit att komplettera centrum med fler bostäder samt att rusta upp själva torget för att ge det ett mer tidsenligt uttryck med moderna funktioner. Historiskt sett har Bolinders fabrik haft en avgörande roll för områdets utveckling. Till att börja med byggde bolaget självt villor och radhus åt sina anställda, men på 50-talet sålde man av mark till HSB som blev den första externa bostadsutvecklaren. Nu fortsätter arbetet med att utveckla det man en gång påbörjat. Tanken är att de nya byggnaderna ska harmoniera med de äldre.

– Vi har haft en ambition att låta den nya byggnationen anspela på det förflutna och anpassa det efter de befintliga byggnaderna i området. Det har lett till att vi arbetat med en funktionell stil och känsla när vi ritat husen, säger Karolina Rentzhog, projektchef på HSB Bostad.

Valet av arkitekter föll sig naturligt eftersom HSB sedan tidigare arbetat med arkitektbyrån BAU i flera lyckade projekt.

– Vi tycker att BAU Arkitekter hittar kreativa lösningar samtidigt som de håller hög arkitektonisk kvalité. Det är dessutom en stor fördel att arbeta med arkitekter vi anlitat tidigare eftersom vi vet att de känner till våra värdegrunder.

Ytterligare ett mål har varit att skapa ökad trygghet genom bland annat bättre ljussättning och levande bottenvåningar. Folkets hus och ett nytt bibliotek är förlagda till torget vilket koncentrerar serviceutbudet och skapar mer liv i markplan. Verksamheten i Folkets hus kommer att vara igång i början av 2018. Precis vid torget planerar HSB även för den nya fastigheten HSB brf Byxfickan och i korsningen Källtorpsvägen/Kallhällsleden kommer ytterligare ett område med nya bostäder.

För HSB brf Pumpens del räknar man med slutbesiktning i slutet av nästa år och den första inflyttningen är beräknad till årsskiftet 2018/2019. Själva byggnaden med sin oregelbundna balkongsättning beskriver Karolina Rentzhog som ett viktigt landmärke som kommer att synas på håll och som tillför området karaktär och skapar identitet och igenkänning. Boende i huset får en milsvid utsikt och de som bor högst upp kommer att se vattnet.

Lägenheterna är yteffektiva och välplanerade med öppen planlösning och en extra takhöjd på 2,7 meter. Alla lägenheter får balkong, många får till och med två balkonger. Kök och badrum är från Vedum. Responsen på projektet har varit god och alla lägenheter är slutsålda.

– Byggprocessen har gått bra tidsmässigt, stommen är rest och taket tätt. Just nu tätar vi stommen med fogar och sätter gipsväggar invändigt, informerar Frank Edström på Mecon Bygg, som är entreprenör i projektet.

Att bygga höga byggnader har man tidigare erfarenhet av vilket kommer väl till pass. Den stora utmaningen har egentligen handlat om att få all logistik med transporter till och från bygget att flyta utan att störa tredje man: de boende som passerar i korsningen som man bygger i. Fler projekt är dessutom på gång parallellt runt omkring, vilket gör att man samarbetat för att få allt att fungera smidigt för alla som bygger och rör sig i området.

– Vi har haft ett bra samarbete och jag som är från krokarna tycker att det är kul att följa utvecklingen i Kallhäll. HSB brf Pumpen ligger strategiskt bra till och det är endast fem minuter till Kallhällsbadet, vilket är en trevlig bonus, avslutar Frank Edström.

Fakta: HSB brf Pumpen, Kallhäll

Vad: Nybyggnation av flerbostadshus i Kallhälls centrum

Byggtid: 25 månader

Byggherre: HSB Bostad

Arkitekt: BAU Arkitekter

Värde: 100–150 miljoner kronor