Nyheter

24 nya hyresrätter i Sävsjö

…kv Kopparslagaren, vid Västra Järnvägsgatan i Sävsjö.

Sävebo AB, det kommunala bostadsbolaget i Sävsjö kommun, är byggherre. Brantås Bygg AB är generalentreprenör och Tengbomgruppen AB är arkitekter.

– Det är bostadsbrist i kommunen och det finns inte så många byggbara tomter, berättar Urban Blucher, VD för Sävebo AB. Ändå har vi hittat ett bra, centralt läge att bygga på, fortsätter han.

De två nya husen har fyra våningar. Lägenheterna är på 2-3 rum och kök. Det finns en mindre 2a på 53 kvm, och en större 2a på 62 kvm. Det finns också 3or på 75 kvm. Hyran kommer att ligga runt 8 000 kr per månad.

Båda husen är loftgångshus. Det betyder att entré till lägenheterna sker via en lång gång på utsidan av huset. Gången är öppen och utan uppvärmning. Det finns en gång per våningsplan. Loftgångar minskar kostnaderna för trapphus och hiss. Dessutom ökar de kontakten mellan de boende.

Plåtindustri

Det har tidigare funnits plåtindustri i området och det har gjort att det fanns dieselrester som måste saneras. Brantås Bygg AB schaktade bort ca två och en halv meter runt husgrunderna.

– Saneringen har varit en utmaning, säger Urban Blucher. Brantås Bygg har skött arbetet jättebra.

Dispens från detaljplanen

Detaljplanen för området tillåter hus med upp till tre våningar. Det var långdragna diskussioner i kommunen om att ändra detaljplanen, men till slut gav myndighetsnämnden dispens för att bygga hus med fyra våningar istället. Myndighetsnämnden angav i sitt beslut att avvikelsen är liten, och förenlig med detaljplanens syfte.

Centralt läge

Sävsjö kommun har ca 5400 invånare och ligger i Jönköpings län. Kv Kopparslagaren ligger centralt vid Järnvägsgatan. All service finns inom bekvämt gångavstånd. Samtidigt är området lugnt, och avskilt från störande trafik. Båda de nya husen har ett fint läge nära Torkån.

Statligt investeringsstöd

– Vi har sökt statligt investeringsstöd, säger Urban Blucher. För att nå energimålet satte vi solceller på taken på bägge huskropparna. Det fanns redan ett solcellsprojekt, så det var en enkel och naturlig lösning.

Det statliga investeringsstödet infördes i januari 2017. Det har inte blivit någon jättesuccé. Enligt en avhandling av Magdalena Klint vid Lunds Universitet, är det bara 28% av alla bostadsbolag som nyttjar investeringsstödet.

– Jag är förvånad över att inte fler nappar på investeringsstödet, särskilt kommunala bolag, säger Urban Blucher.

Fakta

Byggherre: Sävebo AB

Generalentreprenör: Brantås Bygg AB 

Arkitekt: Tengbomgruppen AB

Tidplan: sep 2016 – feb 2018

Kostnad: 34 MKr